Биотоп Азия

Азия е най-големият и най-населеният континент на Земята. Тя покрива 8,6 % от земната повърхност и има население, надхвърлящо 4 милиарда души. Площта ѝ е около 44,4 млн.кв.км.  Границите не са строго определени, най-вече тези с Европа. За граница между Азия и Африка се смята Суецкият канал, а тази с Европа минава по планината Урал, река Емба, Каспийско море, Кавказ, по Черно море, Босфора, Мраморно море, и по проток Дарданели и Егейско море. Континентът има пряк излаз на три океана: на север — Арктичният; на изток — Тихият, а на юг — Индийският океан.

Физическа карта на Азия

Климатът на Азия е много разнообразен. Причина за това са простирането на континента между Северния полюс и Екватора, огромната му площ, голяма отдалеченост на централните му части от ограждащите го водни басейни, особеностите на релефа.

Екваториален пояс -заема по-голямата част от п-в Малака, Малайския архипелаг, южната част на о. Шри Ланка. Има само един сезон-лято. Климатът е горещ и влажен през цялата година. Средногодишните температури са високи.

Климатични зони:

Арктични -
Обхващат малка част от Северна Азия. Почвите са блатни и каменисти. Климатът е полярен. Растенията са лишеи, мъхове и гр. Животните, които се срещаt са бяла мечка, бял ястреб, морж, тюлен.

Тундра и лесотундра – Обхваща Сибир. Почвите са тундрови и блатни. Климатът е субполярен. Растенията са лишеи, мъхове и боровинка. Животните са бяла мечка, полярна лисица и птици.
 

Тайга – Обхваща широка ивица от Урал до Тихия океан. Климатът е умерен. Почвите са кафяви-горски. Растенията са предимно иглолистни. Животните са кафява мечка, лисица, лос, катерица и др.

Широколистни и смесени гори – Обхваща ивица от р. Амур и северните изападните части на Корейския полуостров. Почвите са кафяви-горски. Климатът е умерен. Растенията са дъб, бук, ясен, лупа, люляк. Животните са елен, дива коза, фазан, синигер.

Степи и лесостепи – Обхваща зони на широколистните и смесени гори и част от пустините и полупустините. Почвите са кафяви-горски и са плодородни. Климатът е умерен. Растенията са дуб, клен, ясен, бук,липа, пелин. Животните са див заек, лалугер, сова, ястреб, поска мишка.

Пустини и полупустини – Обхващат пустините. Почвите са солени – зълтоземни. Климатът е субтропичен и тропичен. Растенията са финикова палма, бархани и др. Животните са гущер, скорпион, камила, антилопаОронго и др.

Твърдолистни гори и храсти – Обхваща ивица от Амур до Средиземно море. Почвите са кафяви канелени, климатът е субтропичен. Растенията са портокали, маслини, лимони, вечно зелен дъб, кипарис и кедър. Животните са рис, зайци, чакал, бамбукова мечка и др.

Савани – Обхващат Индостан Индокитай. Почвите са червеноземни, климатът е субекваториален. Растенията са бамбук, акция и палми. Животните са бивол, носорог, Индийки слон, мангуста, маймуна, фазан, паун.

Влажни екваториални и тропични гори – Обхващат зоните около екватора, както и Малайския архипелаг. Почвите са червеноземни. Климатът е екваториален. Растенията са бамбук, лиани; има джунгли. Животните са тъпир, носорог, паун, тигър, черна пантера и др.

Планинска зона
– Обхваща всички по-високи части на континента. Почвите са кафяви-горски, а климатът е планински. Растенията са лишеи, еделвайс, коменоломка и др. Животните са дива коза, елени, вълк, виторог козел, лешояди и орли.

 

Най-висока точка на земята: връх Еверест 8 848 м

 

Най-ниска точка: депресията на Мъртво море 420 м под морското равнище

 

Най-дълга река: Яндзъ 6 380 км

 

Най-голямо езеро: Каспийско море 378 400 км²

 

Най-големи валежи: Подножие на Хималаи (Черапунджи) 12 000 м

Повече подробности за рибите, населяващи Азия, ще намерите в раздела за отделните биотопи:


Реки в югоизточна Азия

Реки в Индия и Мианмар

Тайландски рекички

Тъмноводни басейни в югоизточна Азия

Мангрови блата в югоизточна Азия

Риби от биотоп Азия

Растения от биотоп Азия

Безгръбначни от биотоп Азия