Leptochilus pteropus (Blume) Fraser-Jenk

Българско наименование:

Микрозорум, Яванска папрат

Снимка на Leptochilus pteropus (Blume) Fraser-Jenk

синoним: Microsorum pteropus
Семейство: Polypodiaceae

Разпространение: Азия

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: слаба - средно силна

Температура: 20 - 28 °C

Твърдост на водата: много мека - средно твърда

pH: 5.5 - 8.0

Височина: 20 - 30+ см

Разположение в аквариума: среден, заден план

Скорост на рaстеж: бавна

Изисквания: лесни

Трудност: лесно

Тип растение: папрат

Описание: Microsorum pteropus е разпространено в Юго-Източна Азия. Расте по сенчестите брегове на реки и потоци. В природни условия достига до 50 см.

Microsorum pteropus е растение с последователно разположени на дълго коренище ланцетни ярко-зелени листа. Достига височина 25-30 см и образува гъсти храсти. Коренището е дълго, удебелено, разклонено, най често зелено от където излизат корените и листата, с характерната за папратите форма на охлюв в началото. Корените в различни нюанси на кафявото, пухести, слабо разклонени. Листата са прости, с дължина до 30 см, с ясно изразено мрежесто жилкуване, тъмно зелени, като върха на младите листа е прозрачно зелен, докато не порастнат. Може да се отглежда във всякакъв по размер аквариум, не се засажда, а се оставя свободно над субстрата или се привързва към корен или камък, тъй като в естествената си среда расте по камъни и паднали дървета, като се прикрепя за тях с корените си.

Microsorum pteropus в едно от естествените си местообитания

Въпреки че не е претенциозно растение, Microsorum pteropus предпочита мека вода с твърдост не повече от 6° и рН 5.5-7.0. Не обича честа смяна на водата, за предпочитане е смена на 1/6 - 1/5 от обема водата 2 пъти в месеца.

Осветлението може да бъде слабо или умерено силно. Microsorum pteropus преживява и продължително затъмняване, но добре расте само при достатъчно светлина. Продължителност на светоденя 12 часа.

Субстрата няма значение за Microsorum pteropus, но добавянето на макро и микроелементи подобрява растежа.

В аквариум Microsorum pteropus се размножава само вегетативно. Коренището се разделя на части с по 2-3 листенца. Силното течение и наличието на ровеще в дъното риби значително влошава растежа на растението.

Има няколко извести селекции: 

Microsorum pteropus "Undulata" - Листата са вълнообразно нагънати по края.
Microsorum pteropus "Red" - Младите листа са с червеникав връх, който с нарастватето променя цвета си през жълт до зелен.
Microsorum pteropus "Phillipine" - Листата са със силно изразен релеф.
Microsorum pteropus "Tropica" - По листната петура някои жилки силно разраснали се образуващи "рогца".
Microsorum pteropus "Windelov" - На върха на листата централната жилка силно разклонена.
Microsorum pteropus "Narrow" - С тесни ланцетно-линейни листа.
Microsorum pteropus "Taiwan" или Microsorum pteropus "Needle leaves" - С много тесни, лентовидни листа.
Microsorum pteropus "Trident" - Листата са лентовидни, като някои жилки са силно разраснали се и образуват "рогца".


Приложение в аквариума: Microsorum pteropus се използва за декориране на камъни, корени, в среден и заден план на аквариума

Аквариум с Microsorum pteropus

 

Характеристики


Семейство: Polypodiaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: По декорацията
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Тема във форума

Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г