Cryptocoryne cordata, (Griffith, 1851)

Българско наименование:

Криптокорина кордатa

Снимка на Cryptocoryne cordata, (Griffith, 1851)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne kerrii, Cryptocoryne siamensis, Cryptocoryne blassii, Cryptocoryne evae var. evae, Cryptocoryne evae var. recordata, Cryptocoryne siamensis var. ewansii, Cryptocoryne siamensis var. kerrii, Cryptocoryne stonei, Cryptocoryne siamensis var. schneideri, Cryptocoryne blassii

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); cordata: cordate (петура на лист).

Разпространение: Малайски полуостров: от западна Малайзия до южен Тайланд, едно местообитание в Борнео.

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина
: слаба – средна

Температура: 24 - 28 °C

Твърдост на водата: мека (GH 1 - 4 dH)

pH: 6.0 - 7.5

Височина
: 20 - 40+см

Разположение в аквариума: среден, заден план

Скорост на растеж:
средна

Изисквания: ниски до средни

Трудност: средна

Тип растение: розетно

Описание: Cryptocoryne cordata обитава потоци и малки реки със слабоподвижни и бързи води.  Плътни колонии растат както на открито под ярка слънчева светлина, така и в дълбока сянка.
Откривана е както в кален субстрат , състоящ се от изгнили листа и клонки, така и в пясъчно-чакълест субстрат, в силно кисела (pH 4.5 - 6) и мека вода (0 - 2 °dH) , също и в мека и чиста вода (GH and KH < 1 °dH)  с известно съдържание на сол.  Температурите са в границите 25 - 27 °C.  

Cryptocoryne cordata в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne cordata  е блатно растение, с височина надводно до 25 см, подводно до 60 см.  Листата са тесно елиптични до яйцевидни, с дължина 5 - 19 см и ширина 1 - 10см, гладки или леко вълнисти. Оцветяването варира от маслено зелено, кафеникаво до наситено винено червено.

Няколко различни вариации на Cryptocoryne cordata са известни от дълги години като чудесни аквариумни растения. Cryptocoryne siamensis и Cryptocoryne blassii, които са с яйцевидни листа и преди са разглеждани като отделни видове, растат добре и често се отглеждат в аквариум.

Cryptocoryne cordata

Cryptocoryne cordata предпочита мека, кисела вода, слаба до средна светлина и богат, без калций субстрат. Някои форми се адаптират и към средно твърда, леко алкална вода.  Оптималната температура е между 24 и 28 °C. След дълъг период на аклиматизация, растението пуска множество издънки.  Надводното отглеждане в смес от пясък, глина и торф е също безпроблемно. Най-често цъфти надводно, но понякога и в аквариума.

Приложение в Акваскейпa: Cryptocoryne cordata се използва на среден или заден план в аквариума, засадена в групи, като след време формира плътни храсти.

Аквариум с Cryptocoryne cordata

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.02.2024 г