Najas indica ((Willd.) Cham, 1829)

Българско наименование:

Наяс индика

Снимка на Najas indica ((Willd.) Cham,  1829)
Семейство: Najadaceae

Разпространение: Азия

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: средно силна - силна

Температура: 20 - 25 °C

Твърдост на водата: dH 2-6°С

pH: 6.0 - 7.5

Височина: 30 - 50+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: лесни

Трудност: лесно

Тип растение: стеблено

Описание: Najas indica расте в бавнотечащите сладководни водоеми на Югоизточна Азия. Растението има дълго, с дължина до 50см тънко стебло, на което са разположение по 3-4 тесни листа с дължина до 2.5см и ширина около 3мм. Стеблото е много крехко, затова при засаждането трябва да се внимава. Трябва често да се пресажда, тъй като долните листа, намиращи се в сянката на по-горните стават тъмнозелени и се разтягат на дължина, докато горната част има привлекателен вид.

Najas indica в едно от естествените си местообитания

Параметрите на водата трябва да бъдат следните: температура 20-25°С, твърдост dH 2-6°С, pH 6.0-7.5. Необходима е ежеседмична смяна на 1/3 част от водата в аквариума.

Najas indica се отглежда лесно. Осветлението трябва да бъде силно, с интензивност не по-малко от 0.6 W/l. Ако осветлението е достатъчно по сила, краищата на листата стават червеникави. Като субстрат може да се използва пясък или дребен чакъл. Тъй като Najas indica взима хранителни вещества от водата, допълнително торене не е необходимо. Расте добре и без засаждане в субстрата, свободно плавайки по повърхността на водата.

Najas indica е много подходяща за аквариуми с дребни риби и скариди. Гъстите храсти не пречат на свободното придвижване на обитателите на аквариума.

Развъжда се лесно. Отрязва се стеблото и отрязаната част се засажда в субстрата.

Приложение в аквариума: Najas indica е подходяща за заден план в аквариума, където създава красив заден фон, който допълнително подчертава красотата на растенията на преден план.

Аквариум с Najas indica

Характеристики


Семейство: Najadaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 13.07.2024 г