Chilatherina alleni (Price, 1997)

Българско наименование:

Allen's Rainbowfish

Снимка на Chilatherina alleni (Price, 1997)
снимка: Борис Пащрапански

Синоними:
Allen's Rainbowfish

Етимология: Chilatherina: от гръцкото cheilos = устни + atherina, преминава, alleni : на името на Gerald Allen

Семейство: Melanotaeniidae

Разпространение: Aзия, Западна Папуа

Хабитат: Първоначално Chilatherina alleni е открита в река Aiborei близо до село Siriwo в северната част на Западна Папуа. По-късно е откривана в притоците на реките Wapoga, Tirawiwa и Logari, както в тези в низините, така и в тези в планинската част.  Хабитата се характеризира с бавно до умеренобързо течащи потоци, със субстрат от чакъл или пясък, често покрити с листа или парчета дървесина.  Водата е леко мътна до прозрачна. Най-често рибите предпочитат участъци огряни от слънцето. Термпературата на водата е 24 - 31°C,  pH 6.0 - 8.4. Храната им се състои от дребни ракообразни, сухоземни насекоми като мравки и бръмбари, различни ларви на водни насекоми.

Типичен хабитат на Chilatherina alleni, снимка: Unmack


Chilatherina alleni в естествения си хабитат

Максимална стандартна дължина: 10см, обикновено 7см

Размер на аквариума: 100л

Условия за отглеждане: Chilatherina alleni се чувства добре в аквариум с растения, необходима е свободна зона за плуване, както и добра филтрация. Предпочита студена вода с умерено течение.

Параметри на водата: температура 14 - 28°C, pH 6.5 - 7.5, dGH 2 - 14°

Храна: Приема повечето сухи, замразени и живи храни. Редовното хранене подпомага доброто оцветяване на рибите.

Поведение и съвместимост: Много миролюбиви, но могат да безпокоят малките, бавноподвижни риби с постоянното си движение и големият си размер. Добри съквартиранти са подобни по размер Rainbowfish, харацини, данио, барбуси и коридорас.
Най-добре e да се отглежда поне пасаж от 4-5 Chilatherina alleni, за предпочитане повече. Мъжките стават по цветни при присъствието на конкуренти.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по-едри и по-високи от женските. Съществуват две цветни вариации в зависимост от местообитанието - Chilatherina alleni "Siriwo" и Chilatherina alleni "Wapoga River".

Chilatherina alleni "Siriwo" - снимка: Gerald Allen


Chilatherina alleni "Wapoga River"- снимка: Gary Lange

Размножаване: Както и при другите членове на рода, Chilatherina alleni не е трудна за развъждане. Размножаването става в развъден аквариум, с който се слагат дребнолистни растения, например явански мъх, предното стъкло се затъмнява, а над аквариума се поставя осветление. Параметри на водата в развъдният аквариум: 26-28°C, рН около 7.5, dH 6-7. Може да се смени част от водата на третия или петия ден. Преди да се излюпят малките може да се смени 10-15% от водата.

Първоначално в развъдният аквариум се пускат две женски, а след няколко часа и два-три мъжки. Могат да се развъдят и само с един чифт риби. Рибите се хранят с жива дафния, циклопс, артемия, хирономус. Самката може да хвърля на ден около 50 хайверни зърна.
Женската се захранва 3 до 5 дни, след което се слага примамка от прежда с поне 50% памук, на която да хвърлят хайвера и след това вечерта се пуска мъжкия, като е препоръчително храненето да става вечер, за да може оплождането на хайвера да стане сутринта.

Процесът на хвърляне на хайвер продължава около седмица. След това възрастните риби се отделят, а в развъдният аквариум се осигурява лека аерация 4-5 мехурчета в секунда. Личинките се излюпват след 7-12 дена, в зависимост от температурата и започват веднага да плуват и да се хранят. След излюпването на ларвите не трябва да се сменя поне 3 седмици вода, докато се захранят.

Стартова храна: Rotifera, инфузория (Paramecium caudatum) и златни перли, след седмица могат да се хранят с новоизлюпена артемия. Малките трябва да се хранят често, на малки порции. Не са подходящи потъващи храни, защото малките стоят близо до повърхността на водата.
Като достигнат дължина от 3-4 см малките могат да се пуснат в общия аквариум

Източници:
Борис Пащрапански
https://rainbowfish.angfaqld.org.au/Alleni.htm

Характеристики


Семейство: Melanotaeniidae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 09.07.2020 г; промененo на 13.07.2024 г