Nomaphila Spec. Langblattrig

Българско наименование:

Дълголистна номафила

Снимка на Nomaphila Spec. Langblattrig

Семейство: Acanthaceae

Разпространение: Азия

Изисквания за CO2: желателно

Светлина: средно силна - силна

Температура: 20 - 28 °C

Твърдост на водата: dH 4-18°

pH: 6.0 - 7.5

Височина: 20 - 60+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: средна

Изисквания: с определени изисквания

Трудност: средна трудност

Тип растение: стеблено

Описание: В природaта номафилата расте в блатистите местности на Югоизточна Азия. Nomaphila Spec. Langblattrig е създадена по селекционен път. Растението има право стебло с височина около 40-60 см, на което по-двойки са разположени листата. Листата са с линейна форма, с клиновидна основа и остър връх. Дължината на листата е около 10 см, ширината – 8 мм. Растението има развита коренова система.

Nomaphila Spec. Langblattrig е много декоративно растение. При подходящи условия расте през цялата година. Необходимо е периодическо подрязване. Параметрите на водата трябва да съдат следните: температура 20-28°С, твърдост dH 4-18°, pH 6.0 - 7.5. Необходима е седмична подмяна на 1/4 от водата със свежа. Растението не понася готварска сол във водата!

Nomaphila Spec. Langblattrig изисква силно осветление с мощност не по-малка от 0.5 W/l. Ако светлината не е достатъчна, долните листа почват постепенно да се разлагат. Продължителност на светене не по-малко от 10 часа.

Субстрата не е особено важен, расте добре и в ситен чакъл и пясък. Височината му трябва да е поне 5см, а при засаждането е добре да се сложат топчета глина в корените.

Nomaphila Spec. Langblattrig се размножава чрез отрязване на стеблото на издънките и повторното им засаждане в субстрата.

Приложение в аквариума: Nomaphila Spec. Langblattrig е подходяща за засаждане в заден план на аквариума в неголеми групи.

Източници:
https://houseaqua.ru/595-nomafila-dlinnolistaya.html

Характеристики


Семейство: Acanthaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2024 г