Cryptocoryne minima, (Ridley, 1910)

Българско наименование:

Криптокорина минима

Снимка на Cryptocoryne minima, (Ridley, 1910)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne zewaldiae de Wit.

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); minima: много малка.

Разпространение: Малайски полуостров

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: слаба - средна

Температура:
22 - 28 °C

Твърдост на водата:
(GH 3 - 8 dH)

pH: 6.0 - 7.5

Височина: 5 - 20см

Широчина: 5 - 10см

Разположение в аквариума: преден план

Скорост на растеж: бавен

Изисквания:  средни

Трудност: средна

Тип растение: ризомно


Описание: Cryptocoryne minima  е блатно растение. Дръжките са с дължина до 12 см. Листата са много променливи по форма, копиевидни до яйцевидни, с дължина  5 - 7 см и ширина 1.5 - 5 см, леко вълнисти.

Има няколко хабитата на Cryptocoryne minima на Малайския полуостров. Там тя расте по бреговете на бавноподвижни потоци и реки, както и понякога в горски временни басейни в пясъчно-блатист субстрат.  В зависимост от хабитата външният вид на растението е доста различен.

Cryptocoryne minima в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne minima е рядко растение и малко се знае за начина му на отглеждане в аквариум. Има данни за успешното му отглеждане в богат субстрат, не много силна светлина и температура 22 - 28 °C .
 

Приложение в Акваскейпa: Cryptocoryne minima е подходяща за преден план в аквариума, засадена в група.
 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.02.2024 г