Vallisneria spiralis, (Linne, 1753)

Българско наименование:

Валиснерия спиралис

Снимка на Vallisneria spiralis, (Linne, 1753)

Семейство: Hydrocharitaceae

Синоними:
Vallisneria michelii, Vallisneria jacquini, Vallisneria micheliana, Vallisneria jacquiniana, Vallisneria pusilla

Етимология: Vallisneria: на името на A. Vallisneri (1661-1730); spiralis: спирално усукана

Разпространение:  Европа, Югозападна Азия

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина: средна - силна

Температура: 20-28 °C

Твърдост на водата:
средна- твърда(GH = 5-20 dH)

pH: 6.5-8.5

Височина: 30-55+ см

Ширина: 5+ см

Разположение в аквариума: заден план, странично

Скорост на рaстеж:
средна

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: розeтно

Описание: Vallisneria spiralis var. spiralis е водно растение, размножаващо се чрез издънки, с къса ризома.  Листата са розетни, лентовидни, гладки, плоски или усускани, обикновено с ширина под 10 мм, дълги до 1 м.  Растението е двудомно (dioecious); цветовете са еднополови.
Vallisneria spiralis често обитава богати на хранителни вещества, застояли или бавноподвижни води. Растението формира големи колонии в дълбочина до 3м в кален субстрат.

Vallisneria spiralis var. spiralis в естественото си местообитание

Vallisneria spiralis var. spiralis е непретенциозно водно растение, което предпочита алкална, средно твърда до твърда вода, богата на карбонати.
За субстрат се препоръчва дребнозърнест пясък. Температурата зависи от произхода на растението. Повечето популации живеят без проблеми при температури между 20 и 28 °C.
Вегетативното размножаване става чрез формиране на издънки от основното растение.

Видовете Vallisneria често се бъркат с видове Sagittaria. Отличителния белег на Vallisneria е, че има фини тънки корени, докато при Sagittaria са грапави и дебели. Надлъжните жилки на листата при Vallisneria вървят паралено почти чак до върха, при Sagittaria двете външни надлъжни нишки се обръщат точно преди върха и изчезват. При Vallisneria върха е обикновено назъбен, докато при Sagittaria не е.

Приложение в Акваскейпa:
Съществуват няколко търговски форми на Vallisneria spiralis.  Една от формите която е особено популярна, е със силно усукани листа с ширина около 5-10мм и височина от 30-50 см, което я прави особено подходяща за малки аквариуми.


Усускана форма на Vallisneria spiralis var. spiralis в аквариумДълголистните форми са подходящи за засаждене на заден план и отстрани в аквариума.


Дълголистн
а форма на Vallisneria spiralis var. spiralis в аквариум

Характеристики


Семейство: Hydrocharitaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.05.2024 г