Caridina gracilirostris (de Man, 1892)

Българско наименование:

Червеноноса скарида

Снимка на Caridina gracilirostris  (de Man, 1892)

Английско име: Rhino Shrimp, Mosquito Shrimp, Rudolph Shrimp, Rocket Shrimp

Произход: Азия – Индия

Teмпература: 20 до 28 °C

pH:  7.5 до 8.5

Максимален размер:  4см. 

Отглеждане:
За отглеждането на Червеноносата скарида  е необходимо множество растения в аквариума и средно водно течение, тъй като обича да плува срещу него, което е забавно за гледане.  Светлината не трябва да е много силна, а качеството на водата трябва да бъде много високо, което изначава чести смени на част от водата.
Здравите скариди от този вид са напълно прозрачни и нямат оцветяване по тялото си.  Понякога, болните имат забележимо млечно оцветяване и спират да прозвеждат яйца. Такива скариди може и да живеят известно време, но са обречени.  Така че като купувате, гледайте да са напълно прозрачни и безцветни, което означава, че са в добро здраве.

Храна:
Червеноносата скарида е главно растителноядна:  храни се с всички видове водорасли.  Ако водораслите са недостатъчни, започва да яде аквариумните растения, дори и горчиви видове като Java Fern.  Когато се аклиматизира, скаридата яде и остатъци от пелети, люспи, малки парчета риба, миди или скариди, крил: поради тази причина е чудесна добавка към екипа за почистване във всеки общ аквариум.

Предпочита бракична вода, но живее чудесно и в сладководни аквариуми, ако е осигурена достатъчно храна.  Размножаването е трудно,  защото е необходима бракична или солена вода.  Ларвата преминава през няколко планктонни етапа, преди да се превърне в миниатюрна скарида. Може да се отглеждат 1-2 скариди на 4 литра вода. 

Темперамент:
Тази скарида с забележителна форма активно търси в аквариума храна през целия ден, възможно е да доминира над по-дребните скариди в аквариума.  Въпреки това, скаридата е миролюбива, и няма да безпокои други риби или безгръбначни.  Caridina gracilirostris  е ценен източник на храна за много хищни риби и едри сладководни безгръбначни, затова задължително трябва да и осигурите места за криене, когато е в аквариум с едри съседи.

Забележка:

Caridina gracilirostris се движи по един забележителен начин: оставя се да се носи по течението с нос наведен надолу към пясъка, и се насочва с помоща на краката си, разположени в задния край на тялото и.  Въпреки че изглежда малко непохватно и необичайно, това не е признак за лошо здраве – просто се придвижва от едно място на друго.


Характеристики


Семейство: Atyidae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаДобавена на 06.05.2010 г