Cryptocoryne nurii, (Furtado, 1935)

Българско наименование:

Снимка на Cryptocoryne nurii, (Furtado, 1935)

Семейство: Araceae

Синоними: Cryptocoryne serrulata

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); nurii: на колекционера Nur.

Разпространение: Малайски полуостров

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна - силна

Температура: 24-28 °C

Твърдост на водата:
мека (GH 2-8 dH)

pH: 5.0-7.0

Височина: 15-40см

Широчина
: 10-25см

Разположение в аквариума: среден план

Скорост на растеж: бавен

Изисквания: високи

Трудност: висока

Тип растение:
ризомно
 

Описание

Cryptocoryne nurii обитава сенчести и слънчеви места в бързоподвижни потоци и реки с чакълесто-пясъчен субстрат.

Cryptocoryne nurii в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne nurii е водно растение. Дръжките са с дължина 3-10 см. Листата са копиевидни до тясно яйцевидни, с дължина 5-18 см, ширина 1.5-3 см, тъмно зелени до червено кафяви.

Отглеждането на този рядък вид Cryptocoryne в аквариум е много трудно. Този вид изисква много мека, кисела вода. Надводното отглеждане също не е лесно, изисква се субстрат с кисела реакция (компост от букови листа).
 

Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne nurii може да се използва за среден план в аквариума.

Cryptocoryne nurii в аквариум

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Разположение: Среден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 21.02.2013 г; промененo на 25.07.2024 г