Cryptocoryne lingua, (Engler, 1879)

Българско наименование:

Снимка на Cryptocoryne lingua, (Engler, 1879)

Семейство: Araceae

Синоними
: Cryptocoryne spathulata Engler.

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); lingua: език, отнася се за езикоподобните листа.

Разпространение: Суматра, Тайланд

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна

Температура: 22-28 °C

Твърдост на водата:  мека

pH: 6.0-8.0

Височина: 8-15см

Широчина: 5-10+см

Скорост на растеж:
много бавна

Изисквания: неизвестни

Трудност: трудно

Тип растение: розетно


Описание

Cryptocoryne lingua  е блатно растение с височина 8-15 см. Дръжките са с дължина 4-10 см. Листата са тяснояйцевидни, с дължина 2-7 см, ширина 1-3.5 см, месести.

Cryptocoryne lingua обитава идентични местонахождения в Саравак като Cryptocoryne cilata, сладководните зони в реките, в които има приливи и отливи.  Расте в големи популации, дълбоко вкоренена в глинест субстрат.

Параметри на водата в едно от естествените и местообитания:  температура 27 °C, GH 0.8 °dH, KH 1.3 °dH, pH 6.6.

Cryptocoryne lingua в едно от естествените си местообитания

Въпреки че в естествения и хабитат Cryptocoryne lingua е заливана два пъти на ден от водата, този вид не е особено подходящ за продължително отглеждане в аквариум. Надводното отглеждане е безпроблемно в глинеста почва. Растежа и размножаването са много бавни.


Приложение в Акваскейпa

Cryptocoryne lingua е подходяща най-вече за палудариуми, отглеждана надводно.

 

Cryptocoryne lingua в аквариум

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Много трудно(a) за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 21.02.2013 г; промененo на 29.02.2024 г