Melanotaenia kamaka ( Allen and Renyaan, 1996)

Българско наименование:

Kamaka Rainbowfish

Снимка на Melanotaenia kamaka ( Allen and Renyaan, 1996)
снимка: Борис Пащрапански

Синоними:
Kamaka Rainbowfish

Етимология: Melanotaenia: от гръцки melan, -anos = черен + латински, taenia = ивица, kamaka : на езерото Kamakawaiar, където обитава

Семейство: Melanotaeniidae

Разпространение:  Азия, езерото Kamakawaiar, Западна Папуа

езерото Kamakawaiar

Хабитат: Melanotaenia kamaka e разпространена в езерото Kamakawaiar, най-голямото от трите основни езера и няколкото по-малки недалеч от залива Triton, Западна Папуа. Езерата Triton се намират на южното крайбрежие на Западна Папуа, около 50 км източно от пристанището на Kaimana. Има три главни езера: Kamakawaiar, Lakamora, и Aiwaso.
Параметри на водата измерени през юли 1995: температура 28.9°C, pH 8.0, проводимост 220 µS/cm.

Максимална стандартна дължина: 6-8см

Размер на аквариума: не по-малък от 100л

Условия за отглеждане: Melanotaenia kamaka, както повечето Rainbowfish, се чувства добре в аквариум с растения. Необходима е зона с гъста растителност, както и свободна зона за плуване. Необходима е и добра филтрация и висока чистота в аквариума.

Параметри на водата: температура 22-27°C, pH 6.5-8.0, твърдост 6-14

Храна: Приема повечето сухи, замразени и живи храни. Редовното хранене подпомага доброто оцветяване на рибите.

Поведение и съвместимост: Много миролюбиви, но могат да безпокоят малките, бавноподвижни риби с постоянното си движение и големият си размер. Добри съквартиранти са подобни по размер Rainbowfish, харацини, данио, барбуси и коридорас.
Най-добре e да се отглежда поне пасаж от 6-8 Melanotaenia kamaka, за предпочитане повече. Мъжките стават също по цветни при присъствието на конкуренти. Аквариумът трябва да има капак, тъй като Melanotaenia kamaka много често изскача от аквариума.

Сексуален диморфизъм:  При самците горната част на тялото е изпъстрена със сребристо по люспите, а по крайщата им минава тясна черна линия, която е по-наситена по люспите, в средната област се образува тъмна линия, достигаща до опашката. Линията е синя или черна, силно изразена при зрелите мъжки индивиди. Продължава от края на окото до опашката. Оцветяването на перките на самките е като цяло по-разсеяно и по-бледо в сравнение с това на самците.
Женските индивиди имат по-бледа средна линия, която е с ширина около люспа и половина и продължава от окото до основата на опашната перка. Разлика във формата на перките при мъжките и женските индивиди няма, но при този вид както и при повечето видове Melanotaenia има разлика в ширината на тялото. С възрастта мъжките екземпляри наедряват.

Melanotaenia kamaka - male - снимка Bernard Delsarte

Размножаване: Както и при другите членове на рода, Melanotaenia kamaka не е трудна за развъждане. Размножаването става в развъден аквариум, с който се слагат дребнолистни растения, например явански мъх, предното стъкло се затъмнява, а над аквариума се поставя осветление. Параметри на водата в развъдният аквариум: 26-28°C, рН около 7.5, dH 6-7.  Може да се смени част от водата на третия или петия ден. Преди да се излюпят малките може да се смени 10-15% от водата.

Първоначално в развъдният аквариум се пускат две женски, а след няколко часа и два-три мъжки. Могат да се развъдят и само с един чифт риби. Рибите се хранят с жива дафния, циклопс, артемия, хирономус. Самката може да хвърля на ден около 50 хайверни зърна.
Женската се захранва 3 до 5 дни, след което се слага примамка от прежда с поне 50% памук, на която да хвърлят хайвера и след това вечерта се пуска мъжкия, като е препоръчително храненето да става вечер, за да може оплождането на хайвера да стане сутринта.

Процесът на хвърляне на хайвер продължава около седмица. След това възрастните риби се отделят, а в развъдният аквариум се осигурява лека аерация 4-5 мехурчета в секунда. Личинките се излюпват след 7-12 дена, в зависимост от температурата и започват веднага да плуват и да се хранят. След излюпването на ларвите не трябва да се сменя поне 3 седмици вода, докато се захранят.

Стартова храна: Rotifera, инфузория (Paramecium caudatum) и златни перли, след седмица могат да се хранят с новоизлюпена артемия. Малките трябва да се хранят често, на малки порции. Не са подходящи потъващи храни, защото малките стоят близо до повърхността на водата.
Като достигнат дължина от 3-4 см малките могат да се пуснат в общия аквариум

Melanotaenia kamaka


Аквариум с Melanotaenia kamaka 


Източници:
Борис Пащрапански - https://rainbowfish-bulgaria.alle.bg/melanotaenia/melanotaenia-kamaka/

Характеристики


Семейство: Melanotaeniidae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 08.07.2020 г; промененo на 21.06.2024 г