Monosolenium tenerum, (Griffith, 1849)

Българско наименование:

Моносоленум тенерум

Снимка на Monosolenium tenerum, (Griffith, 1849)

информация: miTko

Популярно име:  Моносоленум тенерум

Синоним: Pellia endiviafolia (грешно)

Семейство:
Monoseleniaceae

Разпространение:  Азия

Изисквания за CO2:
не е задължителено

Светлина:
слаба – силна

Температура:
5-28 °C

Твърдост на водата: мека - твърда

pH: 5.0-8.0

Разположение в аквариума:  преден план, камъни, корени

Скорост на рaстеж:
средна

Трудност: лесно

Тип растение: мъхОписание
Monosolenium tenerum може да се опише като по-едра и по-тъмна версия на Riccia fluitans.  Не е трудно да се отглежда и расте добре в широк обхват на параметри на водата.
Въпреки това, той ще расте доста по-бързо и ще изглежда далеч по-атрактивно в аквариуми с достатъчно светлина и СО2.  Предпочита също умерена температура и високо ниво на фосфатите.

Monosolenium tenerum се разпространи по нашите аквариуми през последните години. За разлика от Ричията, той е по-тежък от водата, оставен свободно в аквариума, пада към дъното, или отвят от течението се закачва някъде.
Моносолениума не може самостоятелно да се закрепва, което налага да се върже подобно на Ричията. Тъй като е по-едър, тази задача се оказва по-лесна, т.е. може да се направи дори само с изкуствен, черен конец. Ако се използва мрежа, тя трябва да е по-едра. След като израсне през мрежата, образува красив храст.

Склонен е да задържа боклуци и да завъжда водорасли.

Моносолениум много успешно се вплита в Сингапурски мъх, като често го надраства.
Това също може да се използва като начин за закрепянето му. (Ричията също може да се закрепи по този начин временно, но резултата изобщо не е добър, поне според мен.) Съчетанието и преливането между двата мъха може да се използва за постигане на по-голяма автентичност на акваскейпа.

Моносолениум на преден план:


Дори шепа мъх, оставена в ъгъла на аквариума, ако не се разбута от обитателите или течението на водата, може да образува храст, но все пак е по-добре да се върже.

И накрая - акваскейп с Моносолениум на преден план и Явански мъх на заден: 

Характеристики


Семейство: Monoseleniaceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 18.11.2010 г; промененo на 02.03.2024 г