Cryptocoryne usteriana, (Engler, 1905)

Българско наименование:

Криптокорина устерияна

Снимка на Cryptocoryne usteriana, (Engler, 1905)

Семейство: Araceae

Етимология: Cryptocoryne: (Greek) kryptos - скрит, koryne = spadix, отнася се за spadix-а  скрит в кухина (kettle); usteriana: на  A. Usteri (1869-1948).

Разпространение: Филипините (остров Guimaras).

Изисквания за CO2: не е задължително

Светлина: умерена

Температура: 22 - 28 °C

Твърдост на водата: средно твърда - твърда

pH: 6.0 - 8.0

Височина: 20 - 70+см

Широчина
: 15 - 20+см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на растеж: средна

Изисквания: ниски до средни

Трудност: ниска

Тип растение: розетно

Описание: Cryptocoryne usteriana е открита за пръв път на остров Guimaras в река Bigo. Малка популация е растяла в плитка вода в чакълесто-песъчлива почва. Измереното pH е било 6.

Cryptocoryne usteriana в едно от естествените си местообитания

Cryptocoryne usteriana  е водно растение, с височина до 70 см. Дръжките са с дължина до 30 см. Листата са копиевидни до тясноелиптични, с дължина до 40 см, ширина 2 - 6 см, вълнисти, умерено зелени на цвят.

Cryptocoryne usteriana 
се отглежда лесно в аквариум. Разсте много добре в твърда вода, при умерена светлина, както и в обогатен субстрат. След катък период на адаптация започва да се размножава с множество издънки. Оптимална температура 22 - 26 °C.

Приложение в Акваскейпa: Cryptocoryne usteriana е подходяща за заден план, в големи и високи аквариуми.

Cryptocoryne usteriana в аквариум
 

Характеристики


Семейство: Araceae
Континент: Азия
Биотоп: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене
Миним. обем: 150л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 23.05.2024 г