Биотоп Африкански реки

Реката Заир (Конго) е втората по големина речна система в Африка. Могъщата река е отток за голяма част от западните и централните части на континента. По протежение на нейните 4500 километра, Заир преминава през много различни екосистеми, включително над 300 километра от бързеи и водоскоци. Бързият регион на реката е мотивация за повечето аквариуми посветени на този биотоп, подобни условия съществуват и в други Африкански реки.

ЕКОСИСТЕМИ:

река Congo - риби от този хабитат

 

река Bandama - риби от този хабитат

 

 

река Benue - риби от този хабитат

 

 река Bia - риби от този хабитат

 

 река Buba - риби от този хабитат

 

 река Casamance - риби от този хабитат

 

 река Cross - риби от този хабитат

 

 река Gambia - риби от този хабитат

 

 река Kariba - риби от този хабитат

 

река Little Scarcies- риби от този хабитат

 

 река Niger- риби от този хабитат

 

 река Ogun - риби от този хабитат

 

 река Rokel - риби от този хабитат

 

река Saint John - риби от този хабитат

 

река Saint Paul - риби от този хабитат

 

 река Saloum  - риби от този хабитат

 

 река Senegal - риби от този хабитат

 

 

река Volta - риби от този хабитат

 

река Weme - риби от този хабитат

 

 река Comoé - риби от този хабитат

 

река Corubal - риби от този хабитат

 

 река Fatala - риби от този хабитат

 

река Geba - риби от този хабитат

 

езеро Kainji  - риби от този хабитат

 

река Kogon - риби от този хабитат

 

река Kolente - риби от този хабитат

 

 река Konkoure - риби от този хабитат

 

 река Loffa - риби от този хабитат

 

река Mano - риби от този хабитат

 

 река Moa - риби от този хабитат

 

 река Mono - риби от този хабитат

  

река Pra - риби от този хабитат

 

 

река Sassandra - риби от този хабитат

 

 река Sewa - риби от този хабитат

 

 река Tano - риби от този хабитат


ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:
pH: 7.0-7.5, 6-10 dH, 25-27
° C

АКВАРИУМ:
Водата в този район е много богата на кислород, поради теченията създадени от бързеите - затова водата в биотопния аквариум трябва да е много добре аерирана. Оставете голяма площ за плуване на рибите, използвайте и по-големи камъни или скални късове. Субстрата трябва да е със много ситна фракция или още по-добре - пясък. За да създадете водно течение може да използвате циркулационна помпа в единия край на акивариума.

Биотопен аквариум - Конго

 

Биотопен аквариум - Нигерия


РАСТЕНИЯ:
Заради силното водни течение, бързеите не са особено гостоприемна среда за растения. В аквариума могат да се поставят растения, които имат мощна коренова система, която да служи като котва, или пък по-слаби, които са защитени от течението.
Растенията подхождащи на такъв биотоп са (
Bolbitis heudeloti) и различните видове Anubias.

РИБИ:
Eutropiellus, Distichodus, Synodontis, Steatocranus
, Teleogramma, Lamprologus