Microctenopoma fasciolatum  (Boulenger, 1899)

Българско наименование:

Ктенопома осемивичеста

Снимка на Microctenopoma fasciolatum  (Boulenger, 1899)

Семейство Anabantidae.
Разпространени са, основно, в тропиците на западната и централна части на Африка -- заливите на големите ръкави на реките, обраслите с растения ручеи и изкуствени езера.
Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Повечето от видовете може да се отглеждат в общ аквариум, но не заедно с дребни риби, които могат да станат жертва на ктенопомата, придържащи се към средните и долни слоеве на водата. Аквариума е най-добре да бъде закрит, за да има над повърхността топъл въздух, в противен случай рибите може да се простудят. Места с засадени и плаващи растения, укрития от корени и камъни.
Вода: 22-25°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители.
Хвърлянето на хайвера се стимулира с по-мека, свежа вода и повишение на температурата с 2-3°С. Стартова храна: науплии на артемия.

Разпространени са в басейна на р.Конго. Обитават плитките места, обрасли с растения, предпочитат водоемите с прозрачна вода. Дължина на самеца до 8,5 см, на самката до 7 см. D XVI/9-11, А Х/9-11, ll 27-28. Тялото е умерено издължено, високо, с яйцевидна форма с остра муцуна, отстрани леко сплескано. "D" и "А" са дълги. При самеца "D" и "А" в краищата си са нишковидно изтеглени. В зависимост от местопроизхождението тялото е синьо или кафяво, с 8-12 тъмни напречни ивици отстрани. Нечифтните плавници са с множество сини до кафяви петна. Самката е оцветена по-бледо. Готовата за хвърляне -- кафява с бяла ивица от хайверното капаче до "С". Размножителен аквариум с плаващи растения, под които самеца строи гнездо от пяна, и укрития за самката, която след хвърлянето на хайвера (до 1000 зърна) се отделя, тъй като някои самци преследват непрекъснато самките. Вода: 25-28 °С, dH 2-4 °, рН 6,5-6,8. Инкубационен период 24-36 ч. Малките плуват след 4-5 денонощия.

Характеристики


Семейство: Anabantidae
Континент: Африка
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 06.03.2021 г