Microctenopoma nanum  (Günther, 1896)

Българско наименование:

Ктенопома джудже

Снимка на Microctenopoma nanum  (Günther, 1896)
Синоними: Dwarf ctenopoma, Ctenopoma nanum

Етимология: Microctenopoma: от гръцки mikros = малък + kteis, ktenos = гребен + poma = капак

Семейство: Anabantidae

Разпространение: Microctenopoma nanum са разпространени в Африка - Заир и Камерун

Хабитат: Microctenopoma nanum живеят в горски рeки с умерено течение и голямо количество растения и корени, където могат да се крият.


типичен хабитат на Microctenopoma nanum


Максимална стандартна дължина:
мъжки 7.5см, женска 6.5см

Продължителност на живота: 6 години

Размер на аквариума: аквариум с основа 60х40см

Условия за отглеждане: За отглеждане е необходим аквариум с дължина поне 60 см, гъсто залесен с растения, с множество укрития като корени и камъни, както и с плаващи на повърхността растения. Аквариума може да бъде видов или общ заедно с други аналогични по размери риби. Водата трябва да се сменя седмично до 30% от обема.

Параметри на водата:температура 22-26 °С, рН 6.5-7.5, твърдост dH 5-20°

Храна: Microctenopoma nanum предпочита жива храна, но може да се храни и със сухи храни

Поведение и съвместимост: За Microctenopoma nanum е присъща вътрешновидова агресия, затова трябва да се осигурят достатъчно укрития. Задължителен е плътен капак, на разстояние не по-малко от 10см от повърхността на водата, защото обича да скача.

Сексуален диморфизъм: При мъжките краищата на гръбния и аналните плавници са изтеглени и заострени. При женските по време на размножителния период на тялото се появя светла ивица

Размножаване: Microctenopoma nanum достига полова зрялост на възраст 18-24 месеца. Необходим е развъден аквариум с дължина от 50 см, в който се слагат плаващи растения с широки листа, а на дъното керамични укрития или корени. Размножаването се стимулира с покачване на температурата до 26-28°С и намаляване на твърдостта до 3-4°. Във филтъра се добавя торф.

Преди хвърлянето на хайвера мъжкия строи гнездо от мехурчета на повърхността на водата. Женската хвърля до 1000 зърна хайвер, които изплуват на повърхността на водата, където мъжкия внимателно ги взема в устата си и ги пренася в гнездото. След хвърлянето женската се отделя, а мъжкия остава да се грижи за хайвера.
Малките се излюпват след 24 часа, а след 3 дена почват да плуват и да се хранят. Тогава мъжкият се отделя.

Стартова храна: новоизлюпена артемия


мъжки Microctenopoma nanum и гнездо от мехурчета

Характеристики


Семейство: Anabantidae
Континент: Африка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 30.09.2023 г