Epiplatys annulatus  (Boulenger, 1915)

Българско наименование:

Факелен Епиплатис

Снимка на Epiplatys annulatus  (Boulenger, 1915)

Семейство Cyprinodontidae.
Разпространени са в ручеите и плитките водоеми в тропическите дъждовни гори и басейните на реките от атлантическото крайбрежие на Африка до р. Нил.
Тялото е изтеглено, с щуковидна форма, устата е горна. "D" е отнесен близо до "С".
Хищници, но са миролюбиви с риби със сходен размер, придържат се към горните слоеве на водата, скачащи са, обичат затъмнени места.
Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, но не с дребни риби. Плаващи и засадени растения, достигащи до повърхността на водата.
Вода: 22-25°С, dH до 15°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаването може да става и в общ аквариум, но за предпочитане е развъден , с плаващи и засадени растения, в които се крие самката от преследването на самеца. Преди слагането на рибите за хвърляне самката и самеца се държат разделени за 1-2 седмици. Вода: 25 -27°С, dH до 10°, рН 6-6,8. За хвърляне се слага двойка или най-добре 1 самец и 2-4 самки. Хвърлянето на хайвера става между растенията, при повърхността на водата. Всеки ден в течение на 2-3 седмици самката хвърля няколко зърна, които заедно с растенията се пренасят в инкубатор, тъй като рибите нападат малките си. Инкубационен период 8-14 денонощия. Малките веднага се хранят -- "жива прах", но не проявяват особена активност, затова е необходима циркулация на водата, която да разпредели храната в аквариума. Малките се сортират по размери, тъй като проявяват канибализъм.

Разпространени са в малките стоящи водоеми и бавно течащите ручеи от Гвинея до Либерия.

Дължина до 4 см. D 7-10, А 13-18, ll 26-29. Тялото е изтеглено, невисоко, в предната част слабо, в задната част силно сплескано. отстрани. "D" е отнесен към опашното стебло. Жълтеникавото до розово тяло се пресича от 4 широки напречни черни ивици. Плавниците, с изключение на "С", са кафяви до жълтеникави. При самеца "С" е с оранжево-червено поле по средата, ограничено от тъмно-червени линии на син фон.

Мирни, обичащи чиста вода риби, скачащи, придържат се към горния слой на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум с риби със сходен размер. Аквариума трябва да е закрит отгоре, с засадени и плаващи растения.

Вода: 23-25 °С, dН до 10 °, рН 6-7. Храна: жива /не харесват тубифекс и енхитреус, при хранене с тях рибите растат лошо и губят оцветяването си /.

Развъден аквариум с дребнолистни растения и плаващи растения с провиснали надолу корени. Вода: 24-26 °С /с 1-2 °С повече от при отглеждането/, dН 1-4 °, рН 5-6,5. Преди размножаването самките и самците се държат отделно 1-2 седмици. За хвърляне се слагат 1 самец и 2-3 самки или група риби с преобладаване на самките. Хвърлянето продължава няколко седмици, на порции по няколко зърна /до 10/ на ден. Субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, а вместо него се слага нов. Инкубационен период 6-14 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории/. Полова зрялост след 4 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinodontidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г