Hemichromis fasciatus  (Peters, 1857)

Българско наименование:

Златист хемихромис

Снимка на Hemichromis fasciatus  (Peters, 1857)
Синоними: Hemichromis desguezii (Rochebrune, 1880), Hemichromis leiguardii (de Brito Capello, 1873)

Етимология: Hemichromis: от гръцки hemis - половин + chromis - риба, fasciatus: на ивици

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Hemichromis fasciatus e широко разпространен в западна Африка. Обитава басейна на река Нил, басейна на езерото Чад и горното течение на река Замбези. Въведен е през 1970 година и във Австрия.

Хабитат: Hemichromis fasciatus се среща както в горските водоеми, така и в тези в саваната, в наводнени лагуни с прозрачна вода.


река Benoue  - едно от естествените местообитания на Hemichromis fasciatusHemichromis fasciatus в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
15 - 30см

Размер на аквариума: аквариум с основа 120 x 40см, 150 литра

Условия за отглеждане: Hemichromis fasciatus е агресивна и териториална риба, затова аквариумът трябва да бъде с достатъчно голям обем, за да има територии за всички. Може да го отглеждате и в общ аквариум с други риби с аналогични размери, но най-добре е да го отглеждате във видов аквариум с обем от 150 литра, в който може да гледате 5 - 6 риби.
Необходими са множество места за криене. Може да използвате керамични саксийки, едри камъни, корени и гъсто засадени растения. Растенията трябва да са с мощна коренова система, твърди листа и засадени в саксийки или затиснати с камъни, в противен случай рибите ще ги изровят. За субстрат е най-добре да използвате ситен чакъл. Желателно е да има също и плаващи растения. Необходима е добра филтрация, а също седмична смяна на 1/3 от обема на водата в аквариума.

Параметри на водата: температура 24 - 28°С,  pH 6.5 - 7.5, твърдост dH 6-20°

Храна: Hemichromis fasciatus ще яде всичко което му предложите, но ако го храните често с живи храни ще бъде в най-добрата си форма и оцветяване. Добре е също да му се дава и вегетарианска храна като зеленчуци или спирулина.

Поведение и съвместимост: Hemichromis fasciatus е териториален вид и става изключително агресивен през периода на размножаване. Може да се гледа с големи тетри като Phenacogrammus interruptus, Synodontis, Loricariidae и в достатъчно големи аквариуми с африкански цихлиди като Steatocranus. Най-добре е да се купи група от 6 - 8 млади риби и те да образуват двойки по естествен път.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по-едри от женските и не са толкова закръглени.

Размножаване: Hemichromis fasciatus достига полова зрялост на възраст от 1 година.

Размножаването става по двойки, които е най-добре да бъдат формирани от група от млади риби. За стимулиране на размножаването се повишава плавно температурата на водата 26-28°С.

Необходим е развъден аквариум с обем 50 литра за двойка. Той трябва да е гъсто засаден с твърдолистни растения, да има силно осветление. На дъното сложете няколко плоски камъка, на които женската ще положи хайвера.

Параметри на водата: температура 26 - 28°C, рН 6 - 8.0, dH 4-18°.

Женската хвърля около 500 хайверни зърна, на порции, като оставя мъжкия да ги оплоди. Инкубационният период е 2 – 5 дена, като през това време женската се грижи за хайвера, а мъжкия го охранява. Двойката изкопава няколко ямки в субстрата. След като се излюпят малките, родителите ги пренасят в една от изкопаните ямки където те след около 24 часа започват свободно да плуват и да търсят храна.


мъжки и женска Hemichromis fasciatus с хайвер

Стартова храна за малките
- микрочервеи, науплии на артемия.

Трябва внимателно да наблюдавате малките, защото често се стига до стълкновения между тях, които могат завършат със смърт. Агресивните малки трябва да се отделят.


мъжки и женска Hemichromis fasciatus с малки


Продължителността на живота на Hemichromis fasciatus е около 10 години.

Източници:
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г