Pelvicachromis subocellatus  (Günther, 1872)

Българско наименование:

Мрежест папагал

Снимка на Pelvicachromis subocellatus  (Günther, 1872)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в тропиците на западната част на Африка, от Габон до р.Нигер. Обитават горските водоеми, но се срещат и в устията на реките и в зони със слабо солена вода.
Тялото е изтеглено, умерено сплескано отстрани. Устата е крайна, устните са дебели. "D" и "А" при самеца са заострени, при самката са заоблени.
Рибите са агресивни към своя вид, самците образуват територия с пещера в центъра. Придържат се към долните и средни слоеве на водата.
Може да се отглеждат двойки в общ аквариум и с видове риби, придържащи се към средните и горни слоеве на водата.
Места с растения, пещери /не по-малко от броя на двойките/, камъни които да лежат на дъното, тъй като някои риби ги подкопават, камъни, корени.
Вода: 22-25 °С, dР 2-20 °, рН 6-7,5.
Храна: жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум, оборудван по същия начин.
Вода: температура с 2-3°С повече от при отглеждането, dР 2-10 °, рН 6-7. Самката обикновено хвърля хайвера /до 300 зърна/ в пещера, за който се грижи, самеца пази територията. Инкубационeн период 3-6 денонощия. Малките след 4-6 денонощия плуват под охраната на родителите си. Понякога между рибите възникват битки за правото на грижа за потомството, тогава едната от рибите се отделя.
Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 8-12 месеца.

Разпространени са в Габон и долното течение на р.Конго. Дължина на самеца до 10 см, самката е по-малка. D XIY-XYI/8-11, А III/ 6-8, ll 25-28. Гърба е черно-зелен, страните са маслени до охрени. От муцуната до "С" минава тъмна надлъжна ивица. Люспите са с тъмни кантове. Плавниците са червени до светло-сини. При самеца корема е червеникав. При самката корема е червено-виолетов, долната част на главата е златиста. Преди хвърлянето на хайвера предната и задна части на корема стават наситено черни. На задната част на "D" има 2-3 черни петна. Горната половина на "С" е с петна.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г