Биотоп Езерото Танганика

ЕКОСИСТЕМИ:

Езерото Танганика - риби от този биотоп

 

ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:
pH: 7.8-9.0, 12-20 dH, 24-28° C

 

АКВАРИУМ:
Препоръчва се аквариума да е каменист, с множество пещери и укрития.
Субстрата трябва да е пясъчен или с много фина фракция, с разпръснати охлювени черупки.
Използвайте добър филтър, който също да създава леко водно течение.
Цихлидите от езерото Танганика са по-чувствителни към параметрите и качеството на водата от тези от езерото Malawi. Затова трябва редовно да се сменя водата, в по-малък обем, отколкото по-рядко но в по-голям.

биотопен аквариум езеро Танганайка

 

биотопен аквариум езеро Танганика

 

РАСТЕНИЯ:
Vallisneria е единствения наличен вид от биотопа, но Anubias и Java Fern също са приемливи, ако аквариста е готов да потъпче биотопните правила.

РИБИ:

ЦИХЛИДИ ОТ ЕЗЕРОТО ТАНГАНАЙКА
 
В езерото Танганика има описани над 150 вида, принадлежащи към повече от 50 рода, но е възможно да съществуват и други, неоткрити и неописани видове.
Геолозите смятат, че езерото
Танганика се е формирало преди 7-10 милиона години, което го прави значително по-старо от езерото Malawi. Езерото Танганика се разположено по протежение на Източноафриканския разлом и се явява граница между Танзания и Заир. Това издължено, каменисто езеро е дълго 708 км и широко на места до 80 км.

Итерактивна карта на езерото Танганайка - кликнете за да отворите картата!

 

карта на разпространението на Трофеусите в езерото Танганайка

Eзерото Танганика е дълбоко езеро, в някои части дълбочината му надхвърля 1470 м. За разлика от други езера с подобен размер, водата в езерото Танганика циркулира и не съществуват т.нар. термоклинове.  Това се обяснява с теорията, че поради много голямата му дълбочина, езерото се награвя от земното ядро. Въпреки че езерото има относително постоянна температура в дълбочина, повечето видове риби обитават първите 140 метра от водната повърхност.
Температурата на повърхността на водата е в рамките на 23-31°C, но повечето риби обитават зони с температура 24-29°C. Водата е средно твърда, с dH от 7-11, а pH варира от 7.8 to 8.8.
За да оцелеят, цихлидите от езерото
Танганайка са се адаптирали към екологичните ниши на езерото. По тази причина те варират силно по форма на тялото, за разлика от рибите в езерото Malawi. Начинът на хранене също е различен. Интересен пример на специализирано хранително поведение е яденето на люспите и перките на другите риби.

РАЗМЕР:  Повечето цихлиди от езерото
Танганайка са с размер от 5  - 35 см.

АКВАРИУМ:
В повечето случаи 80 см аквариум с обем от 120 литра е достатъчен за малка колония цихлиди. И по-големи аквариуми е възможно отглеждането заедно на повече различни видове риби, включително такива от различни биотопи.  Добре е аквариума да се аранжира по начин, близък то този в естествения им хабитат.

Съществуват две основни групи цихлиди според хабитата:

 (1) Риби обитаващи каменистите брегове на езерото Танганайка.
Тези риби трябва да бъдат отглеждани в аквариуми аранжирани с камъни, подредени по начин да образуват пещери, тунели и процепи. Тези структори служат и за места за хвърляне на хайвера, и по-важното за тормозените риби, служат за места за криене.  Доминантната риби бързо ще установи територия около пещерите, затова е важно да се осигури убежище за всяка риба.

снимкa: rowe_becky

 

(2) Риби обитаващи пясъчните райони
За тез ириби е необходим пясъчен субстрат с разпръснати черупки от охлюви. Цихлидите обитаващи пясъчните зони ще ги използват за убежище, както и за място за хвърляне на хайвера.
Независимо от биотопа, за всички цихлиди от езерото трябва да се осигурят свободни зони, къде да могат да плуват. Използвайте филтър, който не създава силно течение, тъй като в езерото течението е слабо.  И за двете групи е добре да се използва за субстрат коралов пясък, който да случи и за поддържане на нивата на алкалност на водата.

снимкa: rowe_becky


ВОДА:  Както вече казахме, подходящата температура за отглеждане на цихлиди от езерото
Танганайка е в границите 24-29°C. Стойността на pH трябва да бъде 7.5-9.0, а приемливата твърдост на водата е  от 7-18 dH.

ПОВЕДЕНИЕ: Както много други цихлиди, цихлидите от езерото
Танганайка са агресивни.  Агресията може да се редуцира като в аквариум с достатъчно укрития се отглеждат по-голям брой риби. Ако се отглеждат само малък брой риби, битките ще са ежедневни.  По отношение на отглеждането заедно, могат да се комбинират различни видове цихлиди от езерото Танганайка с подобен размер.  При големи аквариуми, могат да се комбинират и цихлиди от различни биотопи (каменист, пясъчен и/или свободни води). Също така могат да се отглеждат със сомове с подобен размер и изисквания за водата. Подходящи са също някои видове цихлиди от езерото Malawi, като тези от род Aulonocara, въпреки че повечето от тях са прекалено борещи се за храна, за да бъдат отглеждани заедно с цихлиди от езерото Танганайка .

ХРАНА:
Повечето от цихлидите от езерото
Танганайка ядат с удоволствие жива храна, специално ракообразни, ларви на насекоми и водни обитатели. Някои видове се хранят също и с търговските сухи храни за цихлиди като таблетки или пелети.   Някои видове цихлиди се хранят и с водорасли.  Като цяло трябва да се хранят разнообразна храна, за да бъдат в добро здравословно състояние.

Цихлидите от езерото
Танганайка отглеждат потомството си в укрития. Повечето от тях спадат към две групи: отглеждащи потомството си в кухини или отглеждащи потомството в устата си (устомътещи)

ОТГЛЕЖДАЩИ ПОТОМСТВОТО СИ В КУХИНИ

Преди успешното размножаване на двойка цихлиди от езерото
Танганайка, трябва да имате подходяща двойка. За да осъществите това, трябва да започнете с 5-6 незрели риби. В аквариума трябва да са само те и в него да има достатъчно убежища. В разтежа на рибите, някои от тях ще бъдат гонени и тормозени, и те ще  крият в ъгъл или пещера. Тези риби трябва да бъдат преместени в друг аквариум. Местенето трябва да продължи, докато останат само една мъжка и една женска риба.  Те започват да се размножават след няколко месеца или година.  След първото хвърляне на хайвер двойта трябва да бъде прехвърлена в по-голям аквариум, тъй като те са съвместима двойка. Към рибите, отглеждащи потомството си в кухини, спадат родовете Altolamprologus, Lamprologus, Julidochromis и Neolamprologus. Двойката копае дупка в субстрата между или под камъните, за да си осигури територия около нея. В зависимост от вида, се полагат от  десет до няколко хиляди яйца в изкопаната падина и малките се излюпват там. Двойката защитава територията си срещу външни нашественици.
Друг вид риби, отглеждащи потомството си в кухини са тези които хвърлят в черупки от охлюви. Известни са 9 вида Lamprologus които се размножават по този начин. Всяка женски си осигурява територия около празна черупка от охлюв, обикновено от Neothauma и в нея снася яйцата си. В зависимост от вида, мъжкият е моногамен или полигамен. Моногамните мъжки посещават женската в черупката и оплождат яйцата, докато полигамните посещават множество черупки, като оплождат яйцата при всяка визита. И в двата случая женските се грижат за малките.

снимкa: rowe_becky

 


биотопен аквариум - езеро Танганайка 


ОТГЛЕЖДАЩИ ПОТОМСТВОТО В УСТАТА СИ (Устомътещи) 
Тази група включва рибите от родовете  Cyphotilapia, Cyprichromis, Eretmodus, Tropheus и Xenotilapia. Обикновено яйцата са разпръснати или положени върху субстрата. След това мъжкият ги опложда, в устата на женската или върху субстрата.   Броят на яйцата зависи от вида, при Tropheus те са между 5-10, докато при Lobochilotes са няколко хиляди. Яйцата се инкубират около 30 дена при висока температура 28-30°C в устата на женската. Новоизлюпените малките са относително едри, от 1.3 до 1.6 см, плуват свободно и могат самостоятелно да оцеляват. Въпреки че са независими, те все още се връщат в устата на майката при опастност или понякога през нощта. Женската се храни по времето когато мъти яйцата в устата си, и с това вероятно се хранят и малките през този период. След около седмица след излюпването, малките биват изоставени от родителите да се грижат сами за себе си. Почнете да ги храните с Artemia nauplii, Daphnia или натрошени сухи храни.

снимкa: rowe_becky

 

биотопен аквариум за устомътещи цихлиди - езеро Танганайка 

Освен цихлиди, в езерото Танганайка  живеят и 
Synodontis, Macrognathus aculeatus- риби от този биотоп

Synodontis в езерото Танганайка - снимкa: rowe_becky

 

снимкa: rowe_becky