Cyprichromis leptosoma  (Boulenger, 1898)

Българско наименование:

Циприхромис лептосома

Снимка на Cyprichromis leptosoma  (Boulenger, 1898)
Синоними: Sardine Cichlid, Limnochromis leptosoma (Boulenger, 1898), Paratilapia leptosoma (Boulenger, 1898)

Етимология: Cyprichromis: от латински cyprinus - шаран + гръцки chromis - риба, leptosoma: от гръцки lepto - строен, soma - тяло

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Cyprichromis leptosoma e ендемичен вид за езерото Танганика

Хабитат: Cyprichromis leptosoma обитава открити води, със струпвания на камъни и пясъчно дъно


остров Mbita  -  едно от ествествените местообитания на Cyprichromis leptosomaCyprichromis leptosoma в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
13см

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 40см, 100 литра

Условия за отглеждане: Cyprichromis leptosoma предпочитат горните слоеве на водата, затова оформлението на аквариума няма особено значение. То трябва да бъде съобразено с изискванията на другите видове в акавариума. Задължителен е капак, защото рибите скачат, особено през брачния период.

Най-важното за отглеждането на тези риби е високото качество на водата, с подходящите за тях параметри. Необходима е много добра филтрация и седмична подмяна на 15 – 20% от обема на водата в аквариума със свежа, със същите параметри.

Параметри на водата: температура 24 - 28°C, pH 8.0 - 9.0, твърдост 10-25 °H

Храна: Cyprichromis leptosoma има малка уста и в природата се храни с зоопланктон. В аквариум може да му давате сухи непотъващи храни, дребен тубифекс, артемия, дафния.

Поведение и съвместимост: Cyprichromis leptosoma са мирни пасажни риби. Необходимо е да се гледа група от поне 10 риби. Заемат горната част на аквариума, затова могат да бъдат гледани заедно с други неагресивни видове от езерото Танганика, като Julidochromis или Altolamprologus. Не трябва да се отглеждат с цихлиди от групата Mbuna.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по цветни от женските, но различаването понякога е много трудно.


мъжки Cyprichromis leptosomaженска Cyprichromis leptosoma


Размножаване:
Cyprichromis leptosoma достига полова зрялост на възраст от 10 - 12 месеца.
Хвърлянето на хайвера обикновено става на място, свободно от растения и декорация. Женската хвърля хайвера и го взима в устата си, плува до аналното отверсие на мъжкия и поглъща облака от сперма, пуснат от мъжкия, като по този начин го опложда. Обикновено женската хвърля 5 - 20 хайверни зърна.

Инкубацията продължава около 4 седмици, като през това време тя не се храни. Ако бъде стресирана или уплашена може да изяде хайвера.
След инкубацията малките напускат устата на женската и започват да търсят храна.

Стартова храна - науплии на артемия, циклопс.

Някои акваристи изваждат хайвера от устата на майката след две седмици и го отглеждат в инкубатор. По този начин те успяват да отгледат повече малки.

Продължителността на живота на Cyprichromis leptosoma е около 8 години.

Източници:
seriouslyfish.com
aqvium.ru
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г