Tropheus moorii  (Boulenger, 1898)

Българско наименование:

Трофеус Мури

Снимка на Tropheus moorii  (Boulenger, 1898)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Танганика. Обитават зоната на скалите.
Тялото е умерено изтеглено, челото се издига към гърба.
Главата е доста едра, очите са големи, устата е долна. "D" е дълъг. Коремните плавници са заострени, при самеца са по-големи.
Рибите образуват група в аквариума, в която се наблюдава йерархия /ако самците не са отгледани заедно, то между тях стават битки за първенство, които може да са със смъртен изход/, придържат се към долните и средни слоеве на водата, обичат укрития, могат да изравят растенията.
Може да се отглежда в аквариум с дължина от 100 см с други цихлиди от езерото Танганика група от 4 и повече риби, броя на укритията трябва да превишава броя на рибите /пещери/, може и мощни растения с твърди листа.
Вода: 24-27 °С, dН 7-20 °, рН 7,4-8,5. Храна: растителна, допълнително жива, заместители.
Двойката не се препоръчва да се пренася в развъден аквариум, тъй като рибите може да не я приемат обратно. Хвърлянето на хайвера може да стане както на субстрат /камък, грунд/, така и на повърхността на водата. Самката инкубира хайвера в устата си 4-6 седмици. Малките плуват по повърхността.
Стартова храна: науплии на циклопс, артемия. Полова зрялост след 12-15 месеца.

Дължина до 12 см. D XIX-XII/5-8, А IY-YII/6-7, ll 30-33. Рибите от този вид обитават отделни островчета, с различна екология, което е довело до разнообразие в оцветяването.

Черна форма. Тялото е черно-кафяво. "D" е оранжево-червен с рисунък от черни точки.

Жълто-червена форма. Тялото е черно с различна ширина напречни ивици, които на горната част на тялото са жълти, към корема са червени.

Черно-оранжева форма. Тялото е тъмно-кафяво до черно, отстрани има петна, рядко напречни оранжево-жълти ивици.

Оранжева форма. Тялото е черно до черно-кафяво, с широка оранжева ивица, разделена с тъмна ивица на две части. Има още 22 различни форми.

Силно йерархичен вид. Трябва да се отглежда в група от най-малко 12 броя - 2 мъжки и 10 женски, за да се разпредели агресията. Устомътещи - женските носят яйцата в устата си.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден слой
Миним. обем: 250л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г