всички растения

Microsorum pteropus

Българско наименование: Микрозорум, Яванска папрат
Microsorum pteropus
Microsorum pteropus

Разпространена в югоизточна Азия. Расте по сенчестите брегове на реки и потоци.

Папратта не трябва да се засажда в грунда, а да се закачи за декорацията в аквариума, тъй като в естествената си среда расте по камъни и паднали дървета, като се прикрепя за тях с корените си. Коренището е дълго, удебелено, разклонено, най често зелено от където излизат корените и листата, с характерната за папратите форма на охлюв в началото. Корените в различни нюанси на кафявото, пухести, слабо разклонени. Листата са прости, достигащи височина до 30 см с ясно изразено мрежесто жилкуване, тъмно зелени, като върха на младите листа е прозрачно зелен, докато не порастнат.

Спорангии рядко образува под вода. Размножава се чрез разделяне на коренището и като образува млади растения най-често от върха на листа, като първо се появяват корените, а после и листата на дъщерното растение.

Има няколко извести селекции: 

Microsorum pteropus "Undulata" - Листата са вълнообразно нагънати по края.
Microsorum pteropus "Red" - Младите листа са с червеникав връх, който с нарастватето променя цвета си през жълт до зелен.
Microsorum pteropus "Phillipine" - Листата са със силно изразен релеф.
Microsorum pteropus "Tropica" - По листната петура някои жилки силно разраснали се образуващи "рогца".
Microsorum pteropus "Windelov" - На върха на листата централната жилка силно разклонена.
Microsorum pteropus "Narrow" - С тесни ланцетно-линейни листа.
Microsorum pteropus "Taiwan" или Microsorum pteropus "Needle leaves" - С много тесни, лентовидни листа.
Microsorum pteropus "Trident" - Листата са лентовидни, като някои жилки са силно разраснали се и образуват "рогца".


Имаме създадена тема във форума. Ще се радваме да ни посетите.
Семейство:
Твърдост:
Много мека - мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Лесно
Разположение:
По декорацията
Светлина:
Слабо - средно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,5 - 8,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: