Telmatochromis bifrenatus  (Myers, 1936)

Българско наименование:

Телматохромис бифренатус.

Снимка на Telmatochromis bifrenatus  (Myers, 1936)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в зоната на скалите в езерото Танганика. Тялото е изтеглено, постепенно се свива към опашката, сплескано отстрани. Главата е едра, устните са дебели."D" е дълъг.
Самката е значително по-малка от самеца.
Спокойни, относително мирни към другите видове риби, придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Самците образуват територия с дължина повече от 1 м дължина, агресивни са един към друг, трябва да се внимава с тях, защото може да ви ухапят. Най-добре е да се отглеждат 1 самец и няколко самки. Може в общ аквариум с други цихлиди от езерото, в който се правят съоръжения от камъни имитиращи пещери и се засаждат растения с мощна коренна система и твърди листа.
Вода: 24-27 °С, dН 7 -20 °, рН 7,4-8,5. Храна: жива, заместители.
Размножаването е по двойки. Самката хвърля хайвера /до 500 зърна/ в пещера, грижи се за него и малките. Самеца охранява територията. Хвърлянето на хайвера се стимулира с повишаване на температурата с 2С и свежа вода. Инкубационен период 4-8 денонощия, малките плуват след 6-8 денонощия. Стартова храна: науплии на циклопс, артемия. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Дължина до 7 см. D XX-XXI/8-9, А YI-YII/6-7, ll 33-36. Горната половина на тялото е маслено-зелена до жълто-кафява. От челото през основата на "D" минава черна ивица. Друга тъмно-кафява до черна ивица минава от муцуната през очите по средата на тялото и завършва на опашното стебло с едро петно. Нечифтните плавници са с тесен черен кант. "D" и "А" са жълтеникаво-кафяви със ситни сини точки.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г