Cyprichromis microlepidotus  (Poll, 1956)

Българско наименование:

Циприхромис микролепидотус

Снимка на Cyprichromis microlepidotus  (Poll, 1956)
Синоними: Smallscale Cyprichromis, Limnochromis microlepidotus (Poll, 1956)

Етимология: Cyprichromis: от латински cyprinus - шаран + гръцки chromis - риба, microlepidotus: micro- малък, lepidotus - размер

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Cyprichromis microlepidotus e ендемичен вид за езерото Танганика. Обикновено е откриван в северния край на езерото, много рядко по протежение на източния бряг.

Хабитат: Cyprichromis microlepidotus обитава открити води, със струпвания на камъни и пясъчно дъно


остров Mboko - едно от естествените местообитания на Cyprichromis microlepidotusCyprichromis microlepidotus в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
11см

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 40см, 100 литра

Условия за отглеждане: Cyprichromis microlepidotus плува в горните слоеве на водата и затова се нуждае от много свободно място за плуване. В един по-дълбок аквариум можете да аранжирата долната част с камъни, като оставите горната свободна.
Задължителен е капак, защото рибите скачат, особено през брачния период.

Най-важното за отглеждането на тези риби е високото качество на водата, с подходящите за тях параметри. Необходима е много добра филтрация и седмична подмяна на 15 – 20% от обема на водата в аквариума със свежа, със същите параметри.

Параметри на водата: температура 24 - 28°C, pH 8.0 - 9.0, твърдост 10-25 °H

Храна: Cyprichromis microlepidotus има малка уста и в природата се храни с зоопланктон. В аквариум може да му давате сухи непотъващи храни, дребен тубифекс, артемия, дафния.

Поведение и съвместимост: Cyprichromis microlepidotus са мирни пасажни риби. Необходимо е да се гледа група от поне 10 риби. Заемат горната част на аквариума, затова могат да бъдат гледани заедно с други неагресивни видове от езерото Танганика, като Julidochromis или Altolamprologus. Не трябва да се отглеждат с цихлиди от групата Mbuna.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по цветни от женските, но различаването понякога е трудно.

Размножаване: Cyprichromis microlepidotus достига полова зрялост на възраст от 10 - 12 месеца.
Хвърлянето на хайвера обикновено става на място, свободно от растения и декорация. Женската хвърля хайвера и го взима в устата си, плува до аналното отверсие на мъжкия и поглъща облака от сперма, пуснат от мъжкия, като по този начин го опложда. Обикновено женската хвърля 5 - 10 хайверни зърна.

Инкубацията продължава около 4 седмици, като през това време тя не се храни. Ако бъде стресирана или уплашена може да изяде хайвера.
След инкубацията малките напускат устата на женската и започват да търсят храна.

Стартова храна - науплии на артемия, циклопс.

Някои акваристи изваждат хайвера от устата на майката след две седмици и го отглеждат в инкубатор. По този начин те успяват да отгледат повече малки.


хайвер на Cyprichromis microlepidotus в инкубатораквариум с Cyprichromis microlepidotus

Продължителността на живота на Cyprichromis microlepidotus е около 8 години.

Източници:
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 26.02.2024 г