Биотоп Тайландски рекички

В националния парк Као Сок, част от сезонна тропическа гора в Западен Тайланд има множество чисти рекички и ручеи.

Могат да се пресъздадат няколко различни биотопни аквариума:

СЛЪНЧЕВИ ПОТОЦИTetraodon
   СЕНЧЕСТИ ПЛИТЧИНИ

Сенчест горски поток

 

 

Сенчест горски водоем
KAMЕНИСТИ БЪРЗЕИ

Каменист бързей


Криптокорина

Местната фауна е представена предимно от попови лъжички с разнообразни размери (включително огромни), множество харациди, включително барбуси и данио, риби Балон, различни щипоци и дънни риби. На бреговете се виждат множество жаби. Рибите се хранят с паднали плодове, малки ракообразни, жаби, насекоми (водни и летящи). От реката си набавят храна и птици, диви котки, змии и други бозайници. В някои участъци дърветата "прехвърлят" реката и създават сенчести райони. Срещат се различни водни растения - предимно валиснериоподобни и криптокорини. Плаващи растения се срещат единствено по бреговете на слънчевите потоци. По бреговете растат растения, коити явно се чувстат добре под и над вода.

ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:

pH около неутралното, температура 26 - 29° С

АКВАРИУМ:
Има няколко вида аранжировка, в зависимост от специфичните условия които искаме да пресъздадем. Субстрата варира от кал до пясък и речни камъни. Филтъра трябва да е силен, за да поддържа водата кристално чиста.

Слънчев воден басейн
Нуждае се от силна светлина и минимално водно течение. В ъглите е добре да се засадят високостеблени видове (Vallisneria) както и разоръснати туфи от светлолюбиви криптокорини. По желание могат да се добавят и плаващи растения. Няколко речни камъкa ще са добре дошли за по - срамежливите видове.

Слънчева река


Сенчести плитчини

Светлината трябва да е приглушена, растенията също не трябва да са много взискателни към този фактор  (Vallisneria и Cryptocoryne). Поставят се дървесни корени или клони по страните на аквариума. Течеnието трябва да е слабо до средно.

Сенчест поток

Каменисти бързеи
Светлината трябва да е силна. Течението е средно до силно.  Субстрата е от фин пясък, със няколко по - големи речни камъка около стените на аквариума. Ако искате растения може да посадите валиснерия покрай стените на аквариума или по - дребни видове криптокорина в центъра. Растенията трябва да издържат на силни течения или да са защитени от тях с речни камъни.

Kaменист бързей

РАСТЕНИЯ:

Cryptocoryne, Vallisneria

РИБИ:
Botia, Tetraodon, Puntius, Danio, Cyprinidae