Trichopsis pumila  (Arnold, 1936)

Българско наименование:

Трихопсис Джудже

Снимка на Trichopsis pumila  (Arnold, 1936)

Семейство Belontidae.
Разпространени са на полуостровите Индокитай и Малака, островите Суматра и Ява. Обитават водоемите обрасли с растителност.
Тялото е изтеглено на дължина, отстрани сплескано. Муцуната е остра, устата е малка. Гръдните плавници са дълги, нишковидни. "А" е дълъг, едър.
При самеца "D" и "А" в краищата си са изтеглени и заострени. Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Мирни, доста подвижни риби, издават през размножителния период, най-вече самците, силни звуци.
Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да е закрит отгоре, за да има над повърхността на водата топъл въздух.
Вода: 24-26°С, dН 5-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители. Размножителен аквариум с дължина от 20 см за двойка, ниво на водата 10-15 см, засаден с растения или едно растение с едри листа, плаващи растения с едри листа. Стимул за хвърляне на хайвера служи повишаване на температурата до 27-30°С. Самеца строи гнездо от пяна под лист на растение. Самката хвърля до 700 зърна, след което се отделя. Самеца се грижи за хайвера и личинките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 2-4 денонощия, след което самеца се отделя. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/.

Разпространени са в Кампучия (Камбоджа) и Тайланд.

Дължина до 3,5 см. D III/7-8, А Y/20-25, ll 27-28. Гърба е тъмно-маслен, страните са по-светли, корема и опашното стебло са зеленикаво-бели. От муцуната до основата на "С" минава надлъжна ивица от синьо-черни точки със светло-сини или зелени кантове. "D", "A" и "С" са зеленикави или синкави, с тъмни кантове и кафяво-червени точки. Понякога хвърлят хайвера си в пещера. Полова зрялост след 5 месеца.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г