Epalzeorhynchos frenatus  (Fowler, 1934)

Българско наименование:

Зелено лабео

Снимка на Epalzeorhynchos frenatus  (Fowler, 1934)

Семейство Cyprinidae.
Разпространени са в Африка и южната и юго-източна части на Азия. Обитават малките, засадени с растения водоеми с прозрачна вода.
Тялото е дълго, профила на гърба и по-силно огънат от този на корема. Устата е долна, с рогови пластинки. Обикновено 2 двойки мустаци. Плавниците са едри. Рибите са подвижни, териториални, с възрастта стават агресивни, нападат рибите от другите видове с червен цвят, оказали се на тяхна територия, придържат се към средните и долни слоеве на водата. Младият екземпляр, достигнал дължина от 5 см, започва битки за територия.
Може да се отглеждат в общ аквариум засаден с растения, с укрития от корени, пещери и процепи между камъните.
При отглеждане на няколко екземпляра, в групата съществува йерархия и най-силния самец може да плува на територията на другите риби. В аквариума растенията се разполагат така, че да има отделни участъци с укрития и рибите да не се виждат една друга.
Вода: 24-26°С, dН 5-20°С, рН 6-7,5. Храна: жива, растителна, заместители. Естественото размножаване без хормонална стимулация е много рядко. Препоръчва се аквариум от 500 л с укрития и мека вода, КН по-малко от 1°, температура 24-27°С. За размножаване обикновено се слага двойка или 1 самка с 2 самеца на възраст около 1,5 години. При готовата за размножаване самка корема е изпъкнал. Преди това самката се държи отделно, и в нейния аквариум температурата се повишава с 2-3°С / до 28°С/. Размножителен аквариум с дължина от 100 см с ниво на водата 30-40 см, с растения и укрития. Обезателно трябва да има течение на водата, което стимулира размножаването. Препоръчва се 1500 л/ч/.
Вода: 26-28°С, dН до 5°С, рН 6- 7.
Преди слагането за размножаване се прави хормонална инжекция в гърба:
- 2 инжекции по 2 мг на 100 г маса риба.
- инжекция 5 ЕД. на 1 г маса риба, след 24 ч може и инжекция с хипофиза, за самката 2 мг на 100 г маса, за самеца 2 мг на 200 г маса.
Някои акваристи след инжекцията държат 3-4 ч самката и самеца отделно. Хвърлянето на хайвера става примерно след 5-6 ч. През това време движението на водата се забавя. Самката хвърля до 1000 зърна. Хайвера, плуващ във водата, рибите не закачат, изяждат само падналия на дъното. След хвърлянето, което продължава 1-1,5 ч, рибите се отделят, побелелите неоплодени зърна, които се виждат след 1-2 ч се отделят, останалия хайвер се пренася в инкубатор /около 20 л/ със същата вода и слаба аерация.
Инкубационен период 12-15 ч, малките плуват след 2-4 денонощия. Стартова храна: "жива прах", допълнително водорасли. Полова зрялост след 1-1,5 години.

Разпространени са в северната част на Тайланд.

Дължина до 18 см, в аквариум до 8 см. D 3/11-13, А 3/5, ll 22-30. Тялото е сиво-кафяво със зеленикав оттенък, по муцуната през очите до задния край на хрилното капаче минава тъмна ивица. Плавниците са червеникаво-жълти. При самеца "А" може да бъде с черен кант.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г