Rasbora borapetensis  (Smith, 1934)

Българско наименование:

Червеноопашата Расбора.

Снимка на Rasbora borapetensis  (Smith, 1934)

Семество Cyprinidae.
Разпространени са в южна и юго-източна Азия, няколко вида има и в Африка.
При повечето видове тялото е изтеглено на дължина /някои видове са с по-късо и сравнително високо тяло/, леко сплескано отстрани. Устата е крайна.
Мирни, стадни, подвижни риби, придържат се към горния/най-вече/ и среден слой на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения.
Вода: 23-25 °С, dН 4-12 °, рН 6-7,2. Храна: жива, заместители.
Преди размножаването самките и самците се държат 1-2 седмици отделно. Развъден аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея растения, за едни видове дребнолистни, за други с късо стебло и широки листа.
Размножаването се стимулира със свежа вода, повишаване на температурата на водата с 2-3 °С и понижаване на dН.
Вода: 25-28 °С, dН 1,5-3 °, рН 5,5-6,5, ниво 15-20 см.
При хвърлянето на хайвера /често с първите слънчеви лъчи/ рибите могат да изкочат ,затова аквариума трябва да е закрит отгоре. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см.
Препоръчва се затъмняване на аквариума до излюпването на личинките. Инкубационен период 24-36 ч, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/. Полова зрялост около 1 година.
Някои акваристи при подготовката за хвърляне препоръчват през ноември-март рибите да се отглеждат при 22-23 °С с къс ден /около 10 ч/, а след това се повиши температурата до 26-28 °С, самците с 1-2 С по-ниско.
За хвърляне рибите се поставят вечерта.

Разпространени са в Тайланд.

Дължина до 5 см. D 2/7, А 3/5, ll 29-30. Тяло изтеглено, стройно. Гърбът е маслен, страните са зеленикаво-жълти със сребрист блясък, коремът е бял. Тъмната окантовка на люспите образува мрежест рисунък. От задния край на хрилното капаче до корена на "С" минава черна надлъжна ивица. При основата на "А" има черна линия. "D" и "С" при основата си са червеникави, при някои екземпляри "С" е напълно червен.

Обичат затъмнени места. Развъден аквариум с дребнолистни растения. Развъждане във вода : dН до 10 °, рН 6-7,5.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Средно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г