Pangio myersi  (Harry, 1949)

Българско наименование:

Пангио майерси

Снимка на Pangio myersi  (Harry, 1949)

Семейство Cobitidae.
Обитават п-ов Индокитай и островите на юго-източна Азия. Преди всичко се среща в бавно течащи води с мек грунд.
Тяло червеюподобно, слабо сплескано в областта на опашката, странична линия няма. Главата е малка, очите са защитени с тънка, прозрачна кожена ципа. Под всяко око има раздвоен на края си шип. Устата е долна, с 3 двойки мустаци. Плавниците са малки.
На светлия основен фон на тялото минават черно-кафяви напречни ивици, броя и плътността на които варира при всеки вид, което силно затруднява разпознаването. Самката има малко по-плътен корем, в който може да се видят прозрачни, зеленикави хайверни зърна. Рибите са мирни обитатели на дъното, стават активни с настъпването на вечерта. Обичат чиста, прозрачна вода, укрития от светлината и мек грунд (ситен пясък), в който охотно се заравят. Хранят се с малки, живеещи в грунда организми, а също и с отпадъци (органични и растителни).
Могат да се отглеждат в общ аквариум. Грунд - речен пясък без остри частици, на места може да се сложи слой торф. За укрития използват растенията, корени, камъни.
Вода: 22-30°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,2.
Храна: 80% жива, падаща на дъното (хирономус, тубифекс и т.н.), 20% растителна.
Развъждането без инжектиране е рядко. Хвърлят хайвера си на повърхността на водата. Хайвера е със светло-зелен цвят, леплив, пада към дъното и се прикрепва към растенията. Рибите изяждат хайвера си, затова на дъното се слага сепараторна мрежа, а рибите след хвърляне на хайвера се отделят. Инкубационен период 24 часа. Малките проплуват след 4 дена и започват да се хранят - инфузории, ситно нарязат тубифекс. Полова зрялост достигат на възраст над 1 година.

Обитават Тайланд. Дължина до 12 см. D 2/8, А 2/6-7. Тялото е жълто до червено с 10-14 широки черно-кафяви напречни ивици, обхващащи го като пръстен или стигащи до корема. К.Ернест е отглеждал група от 3 самеца и 2 самки в общ аквариум с вода 23-29°С, dH 25-40° и след преместване в аквариум с прясна вода със същите параметри е станало хвърляне на хайвер. Мрежичката с хайвера е била поставена в общ аквариум, където са се излюпили и личинките. Л.Гудков стимулирал хвърляне на хайвер на двойка с инжектиране на хориогонин (по 200 ед., разтворени в 0,2 куб. см дестилирана вода на 1 риба). Аквариума е със свежа вода: 25°С, dH 12°, рН 7. След хвърлянето изцедил останалия хайвер от самката. 203 малки. Д.Сахер стимулирал хвърляне на хайвер на група риби (3 самеца и 3 самки) с инжектиране на хориогонин (500 ед., разтворени в 0,6 куб. см дестилирана вода, т.е. по 0,1 куб. см на 1 риба). Вода: 27-30°С, dH 16°, рН 7,2. След хвърлянето на хайвера рибите са отделени, аквариума е затъмнен,във водата е добавен трипафлавин. След излюпването на 326 малки веднъж в седмицата е сменян 1/3 от обема на водата.

Синоними: Acanthophthalmus myersi

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г