Pangio myersi  (Harry, 1949)

Българско наименование:

Гигантско кули

Снимка на Pangio myersi  (Harry, 1949)
Синоними: Acanthophthalmus myersi (Harry, 1949)

Етимология: Pangio: латинизация на Pangya, река Ганг, myersi: на името на George S. Myers (1905-1985)

Семейство: Cobitidae

Разпространение: Pangio myersi са разпространени в Азия: басейна на река Mekong и югоизточен Тайланд

Хабитат: Pangio myersi са откривани най-често в плитки, бавно подвижни части на горски потоци или други спокойни водоеми като блата и застояли води. Повечето от тези водоеми са бивши торфени блата и са с тъмна вода, но рибата е откривана и в чисти води, с наличие или липса на танин. Подобни хабитати са обикновено на сенчести места, заобиколени с дървета. Водата е с пренебрежимо минерално съдържание и pH може да падне до 3.0 или 4.0 поради изпускането на танини и органични киселини от разлагащ се органичен материал. В зависимост от местоположението, субстрата може да се състои от торф, тиня и пясък.


река Nan - едно от естествените местообитания на Pangio myersi


Максимална стандартна дължина:
10см

Размер на аквариума: препоръчва се аквариум с размер поне 60 х 30см или по-голям.

Условия за отглеждане: Използвайте мек, пясъчен субстрат тъй като тази риба обича да се рови в субстрата, а понякога се заравя напълно в него. Ако се използва едър чакъл, рибата може да се нарани и ще бъде стресирана. Добре е да се добавят няколко корена или парчета дърво, така че да се образуват сенчести зони. Може да се добавят също и сухи листа, за наподобяване на естествения хабитат. За предпочитане е не много силна светлина и съответно подходящите растения за нея като Leptochilus pteropus, Taxiphyllum и Cryptocoryne.
Поради предпочитанията и към спокойни води, течението в аквариума не трябва да бъде много силно. Уверете се, че дребните риби не могат да бъдат засмукани от филтъра. Добре е аквариума да има и капак, защото понякога изкачат от водата, особено когато за пръв път са пуснати в ново обкръжение.

Параметри на водата: температура 22 – 26 °C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 0 – 143 ppm

Храна: Pangio myersi е микрохищник, пресяваш непрекъснато дъното в търсене на ларви на насекоми, дребни ракообразни и подобни. В аквариум приемат и сухи храни, но за предпочитане е редовно хранене с живи или замразени дафния, артемия, комарени ларви, червеи гриндал и други.

Поведение и съвместимост: Pangio myersi са миролюбиви с другите риби, както и помежду си. В природата те са най-често в големи общности. В аквариум е добре да имаме поне 5-6 екземпляра, които веднага ще почнат да търсят място за криене. Подходящи риби за отглеждане с Pangio myersi са миролюбиви видове като Boraras, Sundadanio, малки Rasbora, Trichopsis, Sphaerichthys, Kottelatlimia.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски обикновено за по-едри и тежки от мъжките. През размножителния период първата гръдна перка на мъжките е по-дебела и разклонена.

Размножаване: Няма информация за размножаване в аквариум. Предполага се, че размножаването в природата е със сезонен характер.


Pangio myersi в аквариум


Източници:

seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 80л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.05.2024 г