Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

Българско наименование:

Мърморещо гурами

Снимка на Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

Семейство Belontidae.
Разпространени са на полуостровите Индокитай и Малака, островите Суматра и Ява. Обитават водоемите обрасли с растителност.
Тялото е изтеглено на дължина, отстрани сплескано. Муцуната е остра, устата е малка. Гръдните плавници са дълги, нишковидни. "А" е дълъг, едър.
При самеца "D" и "А" в краищата си са изтеглени и заострени. Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Мирни, доста подвижни риби, издават през размножителния период, най-вече самците, силни звуци.
Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да е закрит отгоре, за да има над повърхността на водата топъл въздух.
Вода: 24-26°С, dН 5-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители. Размножителен аквариум с дължина от 20 см за двойка, ниво на водата 10-15 см, засаден с растения или едно растение с едри листа, плаващи растения с едри листа. Стимул за хвърляне на хайвера служи повишаване на температурата до 27-30°С. Самеца строи гнездо от пяна под лист на растение. Самката хвърля до 700 зърна, след което се отделя. Самеца се грижи за хайвера и личинките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 2-4 денонощия, след което самеца се отделя. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/.

Местообитание: Тайланд, Южен Виетнам, Малайзия: Малака и Саравак, Индонезия: Борнео, Ява и Суматра.

Дължина до 8 см. D II-IY/6-8, А YI-YII/24-28, ll 28-29. Основното оцветяване на тялото е жълтеникаво до кафяво, страните са син или синьо-зелен блясък. През тялото минават 2-4 тъмно-кафяви до черни надлъжни ивици. Плавниците са червеникави с червен, син или виолетов оттенък.

Полът на рибата, както при всички трихопсиси, е трудно определим. Женската е с малко по-къси плавници и малко по-дебел корем.

Размножаването на витатусите не е сложно. Лесно се размножават и в общия аквариум, но може да им попречи силното течение и любопитни съседи. За стимулиране на хвърлянето на хайвер, бъдещите двойки се държат заедно и обилно се хранят с жива храна, а водата се омекотява с помощта на осмоза. В отдавна стартиран аквариум без хищни рибки и големи количества живи растения могат даже да оцелеят няколко малки. Те могат да се хранят с микроорганизмите, които се намират в аквариума, а в зависимост от размера, може и с трошички суха храна, с която се хранят техните родители.
Ако искате да отгледате повече малки, можете да „заложите” няколко рибки да хвърлят хайвер. Тъй като е трудно да се различи полът им, по-добре е да „залагате” по 3-4 рибки.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Биотоп: Индонезия
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 70л
Вода: СладкаТема във форума

Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 06.03.2021 г