Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

Българско наименование:

Мърморещо гурами

Снимка на Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
Синоними: Croaking gourami, Ctenops vittatus (Cuvier, 1831), Osphromenus vittatus (Cuvier, 1831), Trichopsis harrisi (Fowler, 1934), Trichopsis vittatus (Cuvier, 1831), Trichopus striatus (Bleeker, 1845)

Етимология: Trichopsis: trichos - коса или лъч + opsis - външен вид, vittata: на ивици

Семейство: Osphronemidae

Разпространение: Trichopsis vittata са разпространени в басейна на река Mekong в Лаос, Виетнам, Тайланд, Мианмар, Малайския полуостров и Сингапур.

Хабитат: Trichopsis vittata се среща във всички видове бавноподвижни води, предимно в низините, включително горски блата, торфени блата, временно заливани места, речни притоци, напоителни канали, оризови полета и крайпътни канавки. Предпочита места с гъста водна и крайбрежна растителност.


типичен хабитат на Trichopsis vittataTrichopsis vittata в естествения си хабитат - снимка Inaturalist


Максимална стандартна дължина:
6.0 – 7.0см

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 30см, 80 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Trichopsis vittata e необходим гъсто засаден с растения аквариум, както и с плаващи растения като Salvinia, Riccia, Nymphaea и Cryptocoryne. Може да добавите корени или парчета дърво на които да прикрепите растения като Microsorum или Taxiphyllum.

В допълнение може да сложите листа от бук или дъб, които ще засилят натуралното излъчване на аквариума и ще служат за ръст на колонии от полезни бактерии, когато започнат да се разграждат. Това ще осигури вторичен източник на храна за малките.

Аквариумът трябва да е покрит и да не е пълен догоре, защото рибите дишат атмосферен въздух, а също така и скачат.

Параметри на водата: температура 22 – 28 °C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 18 – 268 ppm

Храна: В природата Trichopsis vittata се храни с насекоми и малки безгръбначни. В аквариум приема сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като дафния, артемия или хирономус.

Поведение и съвместимост: Trichopsis vittata е най-добре да се отглежда в малка група, самостоятелно или заедно с много миролюбиви, подобни по размер риби като Microdevario, Boraras или Trigonostigma, Pangio или Petruichthys.

Някои акваристи ги отглеждат заедно дори със скариди като Caridina или Neocaridina.

Сексуален диморфизъм: Различаването на половете е трудно, но възрастните мъжки са по-ярко оцветени и развиват издължени коремни, анална и гръбна перки.


мъжки и женска Trichopsis vittata


Размножаване:
Мъжките Trichopsis vittata достигат до полова зрялост на възраст от 1-2 години, женските на 6 месеца.

За размножаване е необходим развъден аквариум с обем от 15-20 литра, без субстрат, нивото на водата трябва да е 10 - 15см, с дребнолистни и плаващи растения като ричия или Ceratopteris thalictroides, необходими за построяването на гнездото. Предното стъкло се затъмнява, за да не се безпокоят рибите.

Преди размножаването мъжкия и женската се държат отделно две седмици и се хранят обилно с жива и замразена храна.

Мъжкият строи гнездо от пяна под листата на плаващите растения. В зависимост от възрастта си, женската хвърля до 200 хайверни зърна, които рибите пренасят в гнездото. След хвърлянето на хайвера женската се изважда и мъжкият остава да се грижи за потомството.


мъжки и женска Trichopsis vittata по време на хвърляне на хайвера


Инкубационният период е 3 дена ,след още 2 дена малките плуват и търсят храна. В този момент се изважда и мъжкия.

Стартова храна - инфузории, след 5-7 дена науплии на артемия, циклопс, микрочервеи.


малки Trichopsis vittata в гнездото


Нивото на водата в развъдния аквариум се понижава до 5, максимум 10см до момента на развитие на лабиринтовия орган за дишане на малките.

Продължителността на живота на Trichopsis vittata е 2-5 години.

Източници:
seriouslyfish.com
aquamir63.ru

Характеристики


Семейство: Osphronemidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 80л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Тема във форума

Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.11.2023 г