Биотоп Южна Америка

Южна Америка е континент, по-голямата част от който се намира в Южното полукълбо. Пресича се от Екватора. Намира се между два океана – Тихия и Атлантическия. Свързан е със Северна Америка от сравнително скоро време (в геологичен смисъл), когато се образува Панамският провлак. Андите, които са сравнително млада и неспокойна планинска верига, се простират покрай западния бряг на континента. По-голямата част от земите в Южна Америка на изток от Андите са тропични дъждовни гори, там е огромният водосборен басейн на река Амазонка.

карта на Южна Америка

Южна Америка е на четвърто място по площ и на пето по население сред континентите.

Южна Америка се поделя на три големи географски области – западна висока (Анди), средна низинна (низините на реките Ориноко, Амазонка и Парана) и източна нископланинска и платовидна (Гвианска и Бразилска планинска земя).

Най-дългата планинска верига – Анди, 9000 km


Най-сухото място на планетата – пустинята Атакама (Чили)

 


Най-пълноводната река на Земята – Амазонка, 6520 km, Най-големият речен басейн на Земята – на р. Амазонка, 7 млн. km²


Най-високият водопад на Земята – Анхел (Венесуела), 1054 m


Най-високото разположено плавателно езеро – Титикака, 3812 m


Най-големият остров, образуван от речни наноси – Маражо, в устието на р. Амазонка


Най-обширната екваториална гора на планетата.

Повече подробности за рибите, населяващи Южна Америка, ще намерите в раздела за отделните биотопи:

Биотоп река Амазонка

Биотоп река Ориноко

Южноамерикански мътни реки

Южноамерикански бистри реки

Южноамерикански тъмни притоци 

Южноамерикански тъмни потоци