Salvinia auriculata, (Aublet, 1775)

Българско наименование:

Ушата салвиния

Снимка на Salvinia auriculata, (Aublet, 1775)

Популярно име:  Ушата салвиния, Eared watermoss

Синоним: Salvinia hispida

Етимология:
Salvinia: на италианския професор  A.M. Salvini (1633-1720); auriculata: малки уши

Семейство: Salviniaceae

Континент:  Централна и Южна Америка

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: средна – много силна

Температура:
18-28 °C

Твърдост на водата:
мека - твърда

pH: 6.0-8.0

Разположение в аквариума: плаващо на повърхността

Скорост на рaстеж:
бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: плаващо

Описание: Salvinia auriculata обитава стоящите и бавни течащи водоеми  в тропиците на Южна Америка.
Плаваща папрат. Стеблото е хоризонтално разположено на повърхността на водата, интензивно разклонено.
Листа с дължина до 3.5 см, с овална форма, докосват се до повърхността с краищата си и средната жилка, покрити с къси власинки, зелени до синьо-зелени.
Наричат я ушата салвиния, поради характерната форма на листата.


Salvinia auriculata в естественото си местообитание

Растението е взискателно към осветлението, при недостатъчно светлина и ниска температура загива. Въпреки това, от съхранилите се спори бързо се въстановява. За целта трябва да повишите температурата до 25-30 °С и да сложите ярко, разсеяно осветление.  През зимата добре се съхранява при 12-14 часов светови ден.

Salvinia auriculata не обича падащи капки вода (покривното стъкло трябва де е наклонено, за да се стичат капките в края), обича топъл и леко влажен въздух.

Оптимални условия за Salvinia auriculata - осветление 0.5 Вт/л., температура на водата: 20-27°С, КН 5-12°, рН 6-7.
Размножава се чрез отделяне на издънките.


Приложение в Аквариума:
Salvinia auriculata се използва основно за създаване на сянка за растенията, които не обичат пряка светлина, както и да служи за място за хвърляне на хайвера и укритие на малките рибки.

Характеристики


Семейство: Salviniaceae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Плуващо
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.07.2024 г