Cabomba aquatica, (Aublet , 1775)

Българско наименование:

Кабомба акуатика

Снимка на Cabomba aquatica, (Aublet , 1775)

Семейство: Cabombaceae

Синоними: Nectris aquatica (Aublet) Willdenow, Cabomba schwartzii Rataj.

Етимология: Cabomba: предполагаемо местно име от района на Гвинея; aquatica: съществуваща във вода.

Разпространение:  Северните и централни части на Южна Америка

Изисквания за CO2: задължително

Светлина: силна – много силна

Температура: 22 - 26 °C

Твърдост на водата: мека

pH: 6.0 - 7.0

Височина: 15 - 40 см

Ширина: 4 - 10 см

Разположение в аквариума: среден, заден план

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: средни

Трудност: лесно

Тип растение:
стеблено


Описание:  Cabomba aquatica  е водно растение, със стебло достигащо до 150см. Листата са срещуположни, бъбрековидни, с дължина 3.0 - 8.5 см и ширина 4.0 - 9.5 см. Съществуват зелена и виненочервена популации.

Cabomba aquatica "schwartzii" расте в долната до горната част на басейна на река Rio Negro (Бразилия), както във води със силно течение, така и в езерни води без забележимо водно течение. Екологичните условия се характеризират с екстремно кисела (pH 4.3 - 5.3), бедна на минерали и много мека (GH и KH < 1 °dH) вода. 

Cabomba aquatica в естественото си местообитание

Червеникава популация е открита в естуара на река Orinoco във Венецуала (Rio Morichal Largo, Rio Uracoa). Растението е било в чиста, със силно течение, леко кафяво оцветена вода, под директна слънчева светлина.  Субстрата е бил пясъчно-блатист. Параметри на водата: температура 30 °C, GH/KH < 1 °dH, pH около 6.

Съществуват много различни форми на Cabomba aquatica.  Позната под името Гигантска кабомба, това зелено, под силна светлина леко червеникаво растение е много разпространено в акваристиката.  Въпреки това, не е лесно да се отглежда продължително в аквариум. Предпочита мека, движеща се вода с pH в киселата зона и температура 23 - 25 °C. Осветлението трябва да е много силно.

При оптимални условия дори цъфти в аквариума. Червената форма, позната като Cabomba aquatica "schwartzii,"  не расте така добре в аквариум, поради екстремните си изисквания.

Приложение в Акваскейпа: 
Cabomba aquatica най-често се използва в среден или заден план в аквариума, засадена в група, терасовидно. Изисква редовно подрязване.

Cabomba aquatica в аквариум

Характеристики


Семейство: Cabombaceae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 22.04.2024 г