Echinodorus horizontalis,(Rataj, 1969)

Българско наименование:

Снимка на Echinodorus horizontalis,(Rataj, 1969)

Семейство: Alismataceae

Етимология: Echinodorus: (Gr.) echinos = таралеж, doros = тръба, маркуч, отнася се за бодливите плодове; horizontalis: хоризонтален, отнася се за листата

Разпространение: Южна Америка: източна Венецуела, Колумбия, Еквадор, Перу, Бразилия.

Изисквания за CO2:
не е задължително

Светлина:
умерена – силна

Температура: 22 - 30 °C

Твърдост на водата: мека – средно твръда

pH: 6.0 - 7.0

Височина: 15 - 30+ см

Ширина: 10 - 25 см

Разположение в аквариума: среден, заден план

Скорост на рaстеж: много бавна

Изисквания: средни

Трудност: средна

Тип растение:
ризомно


Описание: Echinodorus horizontalis расте в потоци и малки реки, както и в области които са временно под вода. Проведените анализи на хабитатите му винаги са показвали много мека, кисела вода.

Параметри на водата в едно от естествените му местообитания: температура 26 °C, pH- 6.5, GH < 1 °dH, KH 3 °dH.

Echinodorus horizontalis в едно от естествените му местообитания

Echinodorus horizontalis  е средно по размер блатно растение, надводно с височина 20 - 50 см, подводно 35 - 50 см. Ризомата е с размер до 7 x 2 см.  Дръжките са с дължина до 20 см. Листата са дължина 10 - 20 см, ширина 5 - 10 см, яйцевидни, светло зелени, младите понякога кафеникави.
Echinodorus horizontalis е подходящо за отглеждане в аквариум растение, но за разлика от други видове Echinodorus се размножава доста бавно. Нуждае се от дълъг период на адаптация,  изиска открито, силно осветено място.

Расте най-добре в мека, леко кисела вода, но може да се отглежда и в среднотвърда.
В мека вода може да се получи недостиг на желязо, затова трябва да се използват и торове. Оптималната температура е 25 - 30 °C.

Приложение в Акваскейпа

Echinodorus horizontalis, в зависимост от размера на аквариума е подходящо за среден или заден план
 
Аквариум с Echinodorus horizontalis

Характеристики


Семейство: Alismataceae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 23.05.2024 г