Cabomba furcata, (Schultes & Schultes, 1830)

Българско наименование:

Кабомба фурката

Снимка на Cabomba furcata, (Schultes & Schultes, 1830)

Семейство: Cabombaceae

Сининими: Nectris Jurcata Leandro, Cabomba piauhyensis Gardner (1844); Cabomba warmingii Caspary, Cabomba pubescens Ule.

Етимология: Cabomba: предполагаемо местно име от района на Гвинея; furcata: като вилица –отнася се до формата на листата

Разпространение:  в топлите региони на Южна Америка, случайно в Централна Америка

Изисквания за CO2: необходимо е

Светлина: силна – много силна

Температура: 22 - 30 °C

Твърдост на водата: много мека – мека

pH: 6.0 - 7.0

Височина: 20 - 80 см

Ширина: 5 - 8 см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на рaстеж: бърз

Изисквания: средни

Трудност: трудно

Тип растение: стеблено

 

Описание:  Cabomba furcata е водно растение със стебло с дължина 40 - 100 см. Листата му са обикновено в 3-листно венче, с дръжки 0.3 - 2.0 см. Дължината на листата е 1.5 - 3.0см, ширината 2 - 6 см, маслено зелени до червеникаво кафяви на цвят, под силна светлина до винено червени.

Цвят на Cabomba furcata

Cabomba furcata съществува в застояли, временни води, както и в спокойни места в бавноподвижни реки.  В тропическите региони на Южна Америка растението може да се открие много често.

Параметри на водата в някои от естествените местообитания на Cabomba furcata:

1) Бразилия -  блато, застояла вода, температура на водата 28 - 35 °C, pH - 5.5, GH/KH < 1 °dH

2) Lago de Mandiore – застояла плитка вода, блатисто-пясъчен субстрат, на открито, температура на водата 25 °C, GH 1 °dH, KH 4°dH, pH 7.6

Cabomba furcata "warmingii" е открита в слънчево място в северен Pantanal (Бразилия) в блатна област с застояли, плитки води.  Стеблата са били вкоренени в блатисто-глинеста почва или плуващи свободно на повърхостта.

Параметри на водата в някои от естествените местообитания на Cabomba furcata "warmingii": температура на водата 33 - 35 °C, pH 5.5, GH/KH < 1 °dH.

Cabomba furcata в едно от естествените си местообитания

От всички видове Cabomba, Cabomba furcata е най-трудно за отглеждане. В аквариум, за продължително време, може да съществува само в много мека вода, с pH неутрално или леко в киселата област, напълно чиста. Субстрата трябва да е богат. Оптималната температура е 24 - 30 °C.  При неблагоприятни условия издънките се разлагат много бързо.

При оптимални условия растението се размножава много бързо чрез множество издънки.

Приложение в Акваскейпa:  Cabomba furcata най-често се използва в заден план в аквариума. Няколко стебла, аранжирани терасовидно изглеждат особено декоративно.

 

Cabomba furcata в аквариум

 

Характеристики


Семейство: Cabombaceae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г