Paracheirodon axelrodi  (Schultz, 1956)

Българско наименование:

Червен неон

Снимка на Paracheirodon axelrodi  (Schultz, 1956)

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в Южна Америка.
Тялото е умерено изтеглено, отстрани леко сплескано. "А" е по-дълъг от "D". Имат мастен плавник.

Разпространени са в притоците на реките Pио-Hегpо и Ориноко. Обитават горските водоеми.

Дължина до 5 см. D 2/9, А 3/17-18/1, ll 32-33. Гърба е сиво-виолетов. От очите до мастния плавник минава блестяща зелена или синя ивица, под която тялото, с изключение на гърлото и края на корема, е оцветено в червено. Плавниците са безцветни. "D" и "А" са с бели краища. На възраст 4-5 месеца пола може да се определи по контура на "А", при самката е огънат, при самеца е леко изпъкнал.

Рибите са мирни, стадни, придържат се към средните и долни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да има затъмнени места, създавани от засадени и плаващи растения.

Вода: 23-26 °С, dH до 20 °, рН 5-7,8. За риби предназначени за развъждане - dH до 6 °, рН 5-6,5.

Храна: жива, заместители.

За размножаване се слага както двойка, така и група риби с преобладаване на самците. Размножителен аквариум с дължина от 40 см за двойка, поставен на тъмна подложка. На дъното сепараторна мрежа, на нея шишарки от ела и дребнолистни растения. Вода: 26-27 °С, dH до 2 °, КН 0 °, рН 5-6,5, ниво 20-25 см. Някои акваристи подбират за размножаване риби на възраст 9-10 месеца, други - самки на възраст 1 година, самци - 2 години. Може да се подбира двойка от група млади риби по тяхното поведение - рибите, готови за размножаване се гонят една друга.

Преди размножаването самките и самците се държат около 2 седмици отделно при температура 23 °С. Ден преди слагането рибите не се хранят. За хвърляне се слагат във втората половина на деня. В помещението, където е размножителния аквариум трябва да се пази тишина. Ако привечер рибите се издигат към повърхността и неспокойно плуват над субстрата, то с настъпването на тъмнината започва хвърлянето на хайвера. Хвърлянето се стимулира с повишаване на атмосферното налягане, а също от лунна светлина. Самката хвърля до 300 нелепливи зърна.

След хвърлянето рибите се отделят, а аквариума се затъмнява. Инкубационен период 18-36 ч. След излюпването на личинките мъртвия хайвер бързо се отделя и аквариума отново се затъмнява. Малките плуват след 5-7 денонощия. Аквариума отстрани се затъмнява и слабо се осветява отгоре местото, където се дава стартовата храна. Стартова храна: инфузории. Затъмняването се намалява постепенно, без да се допуска пряка светлина. Също постепенно се повишава твърдостта на водата. Полова зрялост след 7-9 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г