Paracheirodon axelrodi  (Schultz, 1956)

Българско наименование:

Червен неон

Снимка на Paracheirodon axelrodi  (Schultz, 1956)
Синоними: Cardinal Tetra, Cheirodon axelrodi (Schultz, 1956), Hyphessobrycon cardinalis (Myers & Weitzman, 1956)

Етимология: Paracheirodon: от гръцки para, означаващо 'отнася се за' и родовото име Cheirodon, axelrodi - на името на Herbert R. Axelrod

Семейство: Characidae

Разпространение: Paracheirodon axelrodi са разпространени в река Negro, Бразилия, както и в множеството притоци вливащи се в нея. Откривана е и в басейна на река Ориноко във Венецуела.

Хабитат: Paracheirodon axelrodi са най-вече обитатели на горските потоци и малките притоци с относително бавно подвижни води. В системата на река Negro обитават така наречените igapó и igarapé хабитати, характеризиращи се с гъста, често надвиснала крайречна растителност и субстрати, покрити с паднали клони, корени на дървета и листа.


река Cuyuni - едно от естествените местообитания на Paracheirodon axelrodi 


Водата е обикновено ксиела, с пренебрежима карбонатна твърдост и проводимост, оцветена светлокафяво от танини, отделяни във водата от разлагаща се органична материя.

В басейна на река Ориноко обитава хабитати с прозрачна, чиста вода, често обрасли с плътна растителност, където рибите намират укрития. Въпреки че водата също е кисела, стойсностите на pH са по-високи.

Живее заедно с риби като Corydoras delphax, Platydoras costatus, Baryancistrus beggini, Hypancistrus inspector, Panqolus maccus, Panaque nigrolineatus, Hemigrammus rhodostomus, Hemigrammus stictus, Hyphessobrycon sweglesi, Pristella maxillaris, Copella nattereri, Biotodoma wavrini, Geophagus dicrozoster, Heros severus, Mesonauta insignis, Satanoperca daemon и Uaru fernandezyepezi.

Максимална стандартна дължина: 20 – 35 мм

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 x 30см, 50 литра е подходящ за малка група риби.

Условия за отглеждане: Paracheirodon axelrodi изглежда най-добре в силно залесен аквариум с растения, с пясъчен субстрат, корени и клони. За да наподобите условията в естествения му биотоп се използва филтър с торф, който оцветява водата в светлокафяво. Същият ефект може да постигнете като сложите на дъното сухи листа от дъб или бук. Листата предварително се изсушават, след това се накисват в съд с вода за да се напоят и да потъват. На няколко седмици листата в аквариума се сменят.

Обслужването на аквариума се свежда до седмична подмяна на 15 – 20% от обема на водата със свежа, както и почистване на дъното от органичните отпадъци.

Параметри на водата: температура 22° – 28 °C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 18 – 215 ppm

Храна: Paracheirodon axelrodi се храни в природата с дребни безгръбначни, водорасли, паднали плодове. В аквариум яде и сухи храни, но най-добре да се храни с замразени и живи храни като хирономус, дафния, моина, артемия, циклопс.

Поведение и съвместимост: Paracheirodon axelrodi е миролюбив вид, най-добре е да се отглежда с подобни по размер риби като харациди, Gasteropelecidae, Lebiasinidae, дребни Callichthyidae или Loricariidae.

За предпочитане е да имате група от поне 8-10 риби, така те се чувстват и изглеждат най-добре.

Сексуален диморфизъм: Половозрелите женски са по-закръглени и малко по-едри от мъжките.

Размножаване: За размножаване на Paracheirodon axelrodi е необходим развъден аквариум с обем 20-30 литра. Трябва да е много слабо осветен, с дребнолистни растения или явански мъх, където рибите да си хвърлят хайвера.

Можете също да покриете дъното с пластмасова мрежа с отвори достатъчно големи да преминава хайвера, но родителите да не могат да го достигнат.

Водата трябва да е мека, с pH 5.5 - 6.5, gH 1-5, температура 26 - 28°. Можете да филтрирате водата през торф, както и да използвате осмозна вода. Достатъчен е филтър с гъба.

Може да се размножават групово, примерно 6 мъжки и 6 женски. Преди размножаването рибите се хранят обилно, с живи и замразени храни.

Алтернативно, може да се размножават и по двойки. Тогава преди размножаването мъжките и женските се държат отделно, където се хранят добре.
Когато забележите, че женска е пълна с хайвер, преместете я в развъдния аквариум заедно с най-добре оцветения мъжки. Хвърлянето на хайвера става обикновено на другата сутрин.

Възрастните ядат хайвера, затова трябва да се извадят от развъдния аквариум при първа възможност, веднага след като забележите че има хайвер.
Инкубационният период е 18-36 часа, малките проплуват след 3 - 4 дена.

Стартова храна - в първите няколко дни инфузория, след това новоизлюпена артемия или микрочервеи. Яйцата и малките са чувствителни към светлината, затова аквариума трябва да се бъде възможно най-тъмен.
Малките риби се сортират по размер, защото в противен случай по-големите ще изядат по-малките.


Paracheirodon axelrodi в аквариум


Източници:

www.seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2024 г