Taxiphyllum barbieri, (Iwatsuki, 1982)

Българско наименование:

Явански мъх

Снимка на Taxiphyllum barbieri, (Iwatsuki, 1982)

информация: miTko

Популярно име:  Явански мъх, Java Moss

Семейство:
Hypnaceae

Континент: 
Азия

Разпространение:
  Индия, Малайзия, Ява

Изисквания за CO2:  не е задължително

Светлина: слаба до силна

Температура: 20-30 °C

Твърдост на водата:
мека - твърда

pH: 5.0-9.0

Разположение в аквариума: камъни, корени

Скорост на рaстеж: бавна

Трудност: много лесно

Тип растение: мъх

Описание: Яванският мъх (Java Moss) е един от най-разпространените мъхове в аквариумното хоби. В естествените си местообитания в Югоизточна Азия е откриван прикрепен за корени, камъни, в потоци, реки и блата.


Естествено местообитание на Taxiphyllum barbieri

Преди беше наричан Vesicularia dubyana, но ботаниците откриват, че това не е коректно, понастоящем е класифициран като Taxiphyllum barbieri.

Taxiphyllum barbieri е непретенциозно и адаптивно растение, което не изисква специални грижи и среда.  По принцип е бавнорастящ, но растежът му може да се ускори при повече светлина.

Както повечето мъхове, лесно задържа боклуци и завъжда водорасли!

Затова добрата филтрация и течение са важни. Размножава се, чрез отрязване на разклоненията му.

Taxiphyllum barbieri първоначално попада в аквариумите случайно, от дивата природа. Леторастите растат безредно във всички посоки. Основните стебла достигат 15см дължина. От тях излизат разклонения, неправилни и произволно разклонени. Листата са продълговати, овални с къс връх, 1 мм дълги и 0.3 до 0.5 мм широки.
Закрепва се с ризоиди на камъни, дърво, и др. Спороносните кутийки са дълги 1-1,5 мм и 0.5-0.7 мм в диаметър. При узряване са червено-кафяви.
Taxiphyllum barbieri се разраства бързо и не е взискателен към качествата на водата. Расте дори в леко солена вода. При достатъчно силна светлина произвежда много кислород и може да изплува на повърхността.

Видът е доста устойчив и може да се отглежда и в градинско езерце.

Приложение в Акваскейпа: Taxiphyllum barbieri  лесно се прикрепва към корени и камъни с помощта на рибарско влакно или конец.
Той е пластичен материал, който може да бъде оформян по различен начин. Посредством многоклетъчни ризоиди, Яванският мъх се прикрепя лесно към камъни, корени, дървета и др. грапави и порести предмети. Достатъчно е да бъде усукан и/или вързан с негниещо влакно към тях за известно време. Тъй като израства и скрива влакното, то впоследствие може да не се сваля.

Интересен начин за оформяне на мъха са "косматите пръчки".
За целта са необходими: парчета рекордоман(6-10 кв.мм), пясък (калибър 2-3 мм, предварително промит и изсушен), силикон. Парчето рекордоман се намазва цялото (краищата особено) със силикон, след което се посипва или леко потапя в пясък, за да полепне той по цялата дължина. Оставя се за ден да изсъхне силикона. Парче от мъха се развлачва, за да се получи дълъг сноп нишки, който се навива около подготвената "пръчка", по спирала. Не бива да се стяга силно, просто да се закрепи.
След това може да се повтори операцията, като се навива парче обратно, да се кръстоса с първия слой. Така се покрива цялата дължина на "пръчката". Дори не е необходимо да се вързва с корда. Накрая "пръчката" се огъва леко в желаната форма и се бодва в грунда на аквариума, където желаете. Така можете да си направите произволен брой пръчки. Мъхът се залавя за пясъка и прораства по посока на светлината.  

Други начин, който се използва често е закрепване на мъха по пластмасова мрежа/решетка. Така се оформят пана и "стени" от мъх. Най-често той се вплита в решетката и не е необходимо да се вързва. След прорастване, закрива решетката.


Аквариум с Taxiphyllum barbieri

Характеристики


Семейство: Hypnaceae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: Преден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г