Развъждане на чехълче в домашни условия

автор: sho

Инфузории


Това е сборно понятие, което обхваща най-низшите едноклетъчни организми. От тях най-подходящи като храна за новоизлюпени рибки са чехълчетата (Paramaecium caudatum)

Paramaecium caudatum За отглеждането им се използуват стъклени вани, по-големи буркани (с вместимост 2 — 3 л),големи бидони от минерална вода и т.н с престояла дъждовна или темперирана чешмяна вода. Известни са няколко начина на развъждане при домашни условия:

Meтод 1.

Предварително се приготвят парченца с големина колкото бучка захар от ряпа, алабаш. Гулия, кочан от зеле (опитвал съм и с кочан от карфиол, но не се получи – вкисна се) и се изсушават на слънце или на парното (можете да опитате в микровълнова на размразяване, но аз лично не съм). В съдовете се пускат от тези парченца (на 1/4 л вода по 1 парченце) и се поставят на светло (но не на пряка слънчева светлина – не трябва да зеленяса водата) и топло място. След около 2-3 дни се поставя посявка от чехълчета, която можете да вземете от заблатени водоеми (най-неподходящия вариант), от стар работещ аквариум (във водата на аквариума има естествено развъдени инфузории). По стъклата и по дъното може да се открият амеби, а в налепа от алги много чехълчета и др. видове инфузории Стентор, Стилонихия и др.) или от работеща култура взета от някой колега. След седмица (понякога и по-малко ) в културите се получава млечнобяла мътилка, в която при изследване с лупа се виждат много чехълчета. С пипета се поставя от тях в аквариума с малките рибки. След 3-4 седмици чехълчетата в културата намаляват значително, което налага ново зареждане. Най- добре е да си зареждате нова култура през 2 седмици, така винаги ще имате под ръка добре наситена с чехълчета култура  Новата култура се „заразява" от старата чрез пренасяне в нея на малко течност.


Meтод 2.

В бутилка от 10л. минерална вода се поставя изсушена кора от 1 банан. Кората трябва да е много добре изсушена, защото иначе в нея ще настъпят гнилостни процеси и зарядката ще се провали - нататък процедирате както по-горе.


Meтод 2/а. (Raven)

Слага сe кората от банан на парното за 1-2 дни и след това в бутилка от 2 литра с аквариумна вода се слага парченце около 5х5 см. (при по-голямо парче има опасност от вкисване!).


Meтод 3.

Същия ефект може да се постигне, като в съд се сложи сено или листа – пак много добре изсушени, след около седмица, когато водата е придобила леко кафеникав оттенък (развили са се бактерии, които ще служат за храна на чехълчетата в началото) се добавя посявка от посочените по-горе варианти.

От горепосочените варианти съм най-доволен от първия, а третия  не съм го прилагал никога на практика така че не мога да ви гарантирам резултат.

За да вземем от концентрата, където чехълчетата са най-многобройни, и ги поставим в аквариума, се препоръчва следният метод:

Течността от културата с чехълчетата се пресипва в прозрачно стъклено шише с източено гърло, така че да достигне малко над основата на гърлото. През отвора на шишето поставяме тампон с памук, навлажнен с чиста вода, през който е прекаран един конец, завързан на долния край за напречно поставена кибритена клечка (без барута!) - тя предпазва тампона от потъване в шишето и помага за да може да се извади после. Така приготвения тампон поставяме внимателно в шишето с културата така, че долният му край да опира до повърхността на течността. Внимателно с чаена лъжичка наливаме пространството над памука е чиста вода до горния ръб на шишето. След няколко часа чехълчетата от културата преминават през памука нагоре и достигат до чистата вода, където могат да се видят и с просто око, събрани като бяло облаче в течността. С помощта на пипета взимаме от тези „концентрирани” инфузории и подхранваме малките рибки. От тази вода с "гъста посадка" от чехълчета можем да заредим нови култури.


Споменато беше от един от участниците в форума че чехълчетата може да се подхранват с разтворена в вода мая - от разтвора се сипва в съда малко количество (според съда в който ги гледате) и повторно хранене се извършва след като водата се избистри, аз лично не ги подхранвам.