Биотоп Южноамерикански тъмни потоци

Blackwater езерата, притоците и реките произлизат от тропическите гори. В бавноподвижните води, поради гриенето водата е киселинна, много прозрачна и с цвят на чай. Тези води с приблизително нулева твърдост и кисело pH. Oбикновено субстрата в подобни blackwater хабитати е от листа, покриващи основата от фин пясък и глина. Гниещи дървета и растителна материя са често явление, особено в наводнената гора igapo. Има множество потопени под водата сухоземни растения, повечето от които си запазват листата и под водата.

ЕКОСИСТЕМИ: Rio Negro

 


Итерактивна карта на главните реки в Южна Америка - кликнете върху картата

 

Rio Negro  - риби разпространени в този хабитат

Blackwater река

 

 

ВОДА: pH: 4.5-6.5, 0-4 dH, 27-30° C

АКВАРИУМ: Аранжирайте аквариума с парчета дърво или корени, за субстрат използвайте тъмен фин чакъл. Осветлението не трябва да е много силно, течението трябва почти да лиспва. Препоръчва се филтрация с торф.

РАСТЕНИЯ: Echinodorus, Heteranthera, Ceratophyllum, Vallisneria, Cabomba

РИБИ: Дискус, Скалария, Apistogramma, Тетри [Hemigrammus, Hyphessobrycon, Boehlkea, Thayeria], Corydoras, Farlowella, Loricaridае.

 


Горски поток

 

Типичен хабитат на скаларии