Trigonopoma pauciperforatum  (Weber & de Beaufort, 1916)

Българско наименование:

Червенолинейна Расбора

Снимка на Trigonopoma pauciperforatum  (Weber & de Beaufort, 1916)
Синоними: Малайска Расбора, Glowlight Rasbora, Rasbora agilis (Ahl, 1937), Rasbora pauciperforata (Weber & de Beaufort, 1916)

Етимология: Trigonopoma: trigonos - триъгълник + poma - капак, pauciperforatum: pauci- няколко + perforatum - пробити

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Trigonopoma pauciperforatum са разпространени на Малайския полуостров, както и на островите Borneo и Sumatra.

Хабитат: Trigonopoma pauciperforatum обитава предимно потоци и реки с черна вода, оцветена тъмно кафяво от танините, които се отделят при разграждането на растителен материал. Присъстват водни растения от родовете Cryptocoryne, Blyxa, Barclaya, Eleocharis, Utricularia и Limnophila.

Живее заедно с риби като Barbonymus schwanenfeldii, Crossocheilus oblongus, Cyclocheilichthys janthochir, Epalzeorhynchos kalopterus, Paracrossochilus vittatus, Puntius endecanalis, Puntius everetii, Puntius kuchingensis, Puntius trifasciatus, Rasbora caudimaculata, Rasbora cephalotaenia, Rasbora sarawakensis, Rasbora trilineata, Homaloptera nebulosus, Homaloptera orthogoniata, Nemacheilus saravacensis, Nemacheilus spiniferus, Vaillantella cinnamomea, Chromobotia macracanthus, Syncrossus hymenophysa, Pangio semicincta, Hemibagrus wyckii, Mystus castaneus, Mystus singaringan, Kryptopterus bicirrhis, Datnioides microlepis, Nandus nebulosus, Helostoma temminkii, Channa pleurophthalma и Mastacembelus erythrotaenia.


типичен хабитат на Trigonopoma pauciperforatumтипичен хабитат на Trigonopoma pauciperforatumTrigonopoma pauciperforatum в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
5.0 – 6.0см

Размер на аквариума: аквариум с основа 90 х 30см, 100 литра

Условия за отглеждане: Trigonopoma pauciperforatum е най-добре да се отглежда в гъсто залесен аквариум, тип акваскейп. Може да добавите плаващи растения и корени, за да редуцирате на места светлината и за да има аквариума по-натурален вид. Биотопният аквариум трябва да е с мек, пясъчен субстрат, добавете корени и парчета дърво. Добавете листа от бук или дъб, служещи за отделяне на танини и развитие на колонии от полезни микроби, които са и като вторичен източник за хранене на малките. Листата могат да се оставят в аквариума докато напълно се разградят или пък да се сменят на няколко седмици. За симулиране на т.нар. черна вода се добавя аквариумен торф във филтъра, като се сменя на две седмици.
Може да добавите и аквариумни растения като Leptochilus pteropus, Taxiphyllum barbieri или Cryptocoryne.

Параметри на водата: температура 22 – 26°C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 0 – 179 ppm

Храна: Trigonopoma pauciperforatum е микрохищник и се храни с дребни насекоми, червеи, безгръбначни. В аквариум приема сухи, замразени и живи храни с подходящ размер като дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Trigonopoma pauciperforatum е миролюбив вид и може да се гледа с почти всички миролюбиви риби. Подходящи съквартиранти са малки Cyprinidae, тетри, живородки, rainbowfish, Anabantidae, сомчета и боции. 
Ако искате да направите биотопен аквариум може да я гледате с  Desmopuntius johorensis, Puntius hexazona, Brevibora dorsiocellata, Rasbora eintovenii, Pangio.

Trigonopoma pauciperforatum e пасажен вид и трябва да се отглежда група от 8-10 риби.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски са по-едри и по-закръглени от мъжките. Мъжките са по-ярко оцветени.


мъжки и женска Trigonopoma pauciperforatum


Размножаване:
Trigonopoma pauciperforatum достига до полова зрялост на възраст от 7 - 10 месеца.

Ако рибите се чувстват добре и са в гъстозалесен с растения аквариум, не е изключено да се появят малки рибки и без намесата на човека. Ако искате обаче да увеличите броят им, ще ви е необходим развъден аквариум с обем от 40 - 50 литра, със сепараторна мрежа и няколко дребнолистни растения или явански мъх. Нивото на водата трябва да е около 20-30см.

Преди размножаване мъжките и женските се държат отделно за 7-10 дена и се хранят добре с жива храна. За размножаване може да се сложи двойка, но най-добре 2 мъжки и 1 женска или група риби с преобладаващи мъжки.

Рибите се пускат в аквариума вечерта и температурата на водата се повишава с 2-3°С.

Женската хвърля до 100-300 хайверни зърна, които падат на дъното през сепараторната мрежа и не могат да бъдат изядени.

След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкубационният период е 3-4 дена, след още 5 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, суха храна на прах, по-късно микрочервеи, артемия.

Продължителността на живота на Trigonopoma pauciperforatum e 3-5 години.

Източници:
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Индонезия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 03.12.2023 г