Trigonopoma pauciperforatum  (Weber & de Beaufort, 1916)

Българско наименование:

Расбора червенолинейна. Малайска Расбора.

Снимка на Trigonopoma pauciperforatum  (Weber & de Beaufort, 1916)

Семество Cyprinidae.
Разпространени са в южна и юго-източна Азия, няколко вида има и в Африка.
При повечето видове тялото е изтеглено на дължина /някои видове са с по-късо и сравнително високо тяло/, леко сплескано отстрани. Устата е крайна.
Мирни, стадни, подвижни риби, придържат се към горния/най-вече/ и среден слой на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения.
Вода: 23-25 °С, dН 4-12 °, рН 6-7,2. Храна: жива, заместители.
Преди размножаването самките и самците се държат 1-2 седмици отделно. Развъден аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея растения, за едни видове дребнолистни, за други с късо стебло и широки листа.
Размножаването се стимулира със свежа вода, повишаване на температурата на водата с 2-3 °С и понижаване на dН.
Вода: 25-28 °С, dН 1,5-3 °, рН 5,5-6,5, ниво 15-20 см.
При хвърлянето на хайвера /често с първите слънчеви лъчи/ рибите могат да изкочат ,затова аквариума трябва да е закрит отгоре. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см.
Препоръчва се затъмняване на аквариума до излюпването на личинките. Инкубационен период 24-36 ч, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/. Полова зрялост около 1 година.
Някои акваристи при подготовката за хвърляне препоръчват през ноември-март рибите да се отглеждат при 22-23 °С с къс ден /около 10 ч/, а след това се повиши температурата до 26-28 °С, самците с 1-2 С по-ниско.
За хвърляне рибите се поставят вечерта.

Разпространени са на п-ов Малака и о-в Суматра. Обитават ручеите.

Дължина до 7 см. D 2/7, А 3/5, ll 32-33. Тяло изтеглено, стройно. Гърбът е жълтеникаво-кафяв до кафяв, страните са сребристи с зелено-син оттенък, коремът е сребристо-бял. От муцуната до корена на "С" минава червена надлъжна ивица. Долният край на опашното стебло е тъмен. Горната половина на дъговата обвивка на очите е ярко-червена. Плавниците са безцветни до жълтеникави, прозрачни.

Отглеждане във вода: dН 2-6 °, рН 6,2-7. Развъден аквариум с дребнолистни растения. Най-добре е за размножаване да се слага група риби, тъй като не всички двойки хвърлят хайвер.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г