Puntius johorensis  (Duncker, 1904)

Българско наименование:

Ивичест Барбус

Снимка на Puntius johorensis  (Duncker, 1904)

Семейство Cyprinidae
Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Разпространени са в юго-източна Индия, Индонезия и Малайзия. Обитават открити води, частично обрасли с растения.

Дължина до 7,5 см. D 3/8-9, А 2/5-7, ll 19-20. Тялото е изтеглено, профилът на гърба е по-силно изпъкнал от на корема, 2 двойки мустаци. Основната окраска на тялото на самеца е червеникава с тъмни петна, от които особено изпъкват 2 напречни широки ивици - една при очите, другата - при основата на "D". Горната устна е с ярък, бяло-син цвят. Плавниците са червеникави. Самецът в размножителния период става наситено тъмно-червен. Тялото на самката е белезникаво до жълто със същите като при самеца, но по-малко наситени, тъмни петна и ивици.

Рибите се отглеждат в група, в която има не по-малко от 2-3 самеца и повече самки. Може да се отглеждат в общ аквариум с подвижни риби с еднакъв или по-голям размер. Обезателно места, гъсто засадени с растения. Развъден аквариум от 50 см за 1 самец и 2-3 самки. Някои самци са агресивни, затова са нужни укрития от растения и няколко самки. Самката хвърля до 300 зърна. Инкубационен период около 1 денонощие, малките плуват след 3 денонощия. Отглеждане и развъждане във вода: 22-23°С, dH 22°, КН 7°, рН 7. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка



Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г