Cleithracara maronii  (Steindachner, 1881)

Българско наименование:

Снимка на Cleithracara maronii  (Steindachner, 1881)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са във водоемите на Централна и Южна Америка.
Тялото е леко изтеглено, доста високо, сплескано отстрани. Главата е голяма, очите са едри."D" е дълъг.
При самеца "D" и "А" са изтеглени и заострени в края си.
Рибите са относително мирни, особено в голям аквариум (някои екземпляри, независимо от вида може да са силно агресивни, тъй като това е индивидуално свойство на рибите), придържат се в средните и долни слоеве на водата. Някои видове ровят грунда и по този начин изравят растенията.
Преди размножаване се образуват двойки, които могат да съществуват продължително време. Препоръчва се закупуването на няколко млади риби (6-10 екземпляра) и след образуване на двойки останалите може да се отделят от аквариума. Аквариума трябва да има различни укрития (камъни, корени). Ако рибите ровят в грунда, то растенията с мощна коренна система трябва да се поставят в саксийки , да се засадят в грунда и затиснат с камъни. Могат да се отглеждат в общ аквариум. Броя на съвместно отглежданите двойки и тяхното отношение към другите риби не може да се предскаже, но във всеки случай колкото рибите са по-млади, толкова по-лесно свикват с другите риби.
Вода: 23-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,5, някои видове лошо понасят дълго несменяната вода, затова това трябва да се прави 1 път в седмицата.
Храна: жива, заместители.
Размножаването може да става и в общ аквариум. Стимулира се чрез смяна на 1/5-1/4 от обема на водата със свежа, по-мека и и повишаване на температурата с 2-3°С (26-28°С, dH до 12°, рН 6-7). Преди размножаването някои видове ровят в грунда ямички, в които в последствие понякога пренасят личинките. След това двойката пристъпва към почистване от замърсявания на избран едър и плосък камък или корен, върху които хвърлят хайвера. Двойката през това време става агресивна, защитава територията от другите риби, грижи се за хайвера и малките. Инкубационен период 2-8 денонощия, след 2-7 денонощия малките плуват. Стартова храна: жива "прах". Полова зрялост след 10-12 месеца.
Не са редки случаите когато младата двойка изяжда първите хвърляния, но скоро това се прекратява. Ако искате да запазите хайвера, то субстрата с хайвера се пренася в инкубатор, но тогава рибите могат да изгубят способността си да се грижат за потомството.

Разпространени са в бавно течащите и стоящи води на Гвиана. Дължина до 10 см. D XV/10, А 111/9-11, ll 22-24. Тяло с висок гръб. "D" е нисък. Основното оцветяване е жълто-сиво, червено-жълто или кафеникаво. На всяка люспа има червеникаво-кафяво петно. Под трите последни лъчи на "D" има тъмно петно със светъл кант, от което минава тъмна ивица. От основата на "D" , през очите и надолу към долния край на хайверното капаче минава широка тъмна ивица. Плавниците са кафяви до зелено-жълти. "D" и "А" са с бели кантове и светло-зелени петна на меките лъчи. Самеца е по-едър, по-интензивно оцветен. Рибите са мирни, доста претенциозни при избора на двойка, не повреждат растенита и с удоволствие се крият между тях. Развъждане във вода dH 30°, рН 7,2. В периода на грижа за хайвера да не се променя рязко осветлението, тъй като рибите може да се уплашат и да го изядат.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г