Hemigrammus ocellifer  (Steindachner, 1882)

Българско наименование:

Фенерче

Снимка на Hemigrammus ocellifer  (Steindachner, 1882)

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в плитките водоеми с течаща и стояща вода в тропиците на Южна Америка.
Тялото е умерено изтеглено, силно сплескано отстрани. Страничната линия е непълна. Имат малък мастен плавник. "А" е по-дълъг от "D".
Мирни, стадни риби, може да се отглеждат в общ аквариум. Вода: 23-25°С, dH до 15°, рН 6-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители.
Размножителен аквариум със сепараторна мрежа на дъното и растения с удължено стъбло и разсечени листа.
Вода: температура с 2-3°С повече от при отглеждането, dH до 5°, КН до 1°, рН 6-6,5, ниво 15-20 см. Самките и самците 2 седмици преди хвърлянето се държат отделно.
Вечерта се слага двойка или група риби. Хвърлянето на хайвера става сутринта, самката хвърля 200 и повече зърна. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 3-6 денонощия. Слабо осветление.
Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 6-10 месеца.

Разпространениe:  в горските водоеми в северната част на Южна Америка.

Дължина:  до 4,5 см.

D 10-11, А 22-28, ll 29-31. Тялото е доста високо. Основното оцветяване на тялото е нежно-кафяво до жълто-зелено, по-тъмно на гърба. По средата на тялото минава неясна тъмна надлъжна ивица. Зад хрилното капаче има черно петно с златист кант. Горната половина на дъговата обвивка на очите е червена. Плавниците са безцветни, "D" и "А" са с бяло-сини краища.

Рибите се придържат към средните слоеве на водата, обичат затъмнени места и плаващи растения с едри листа.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2021 г