Gasteropelecus sternicla  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Сребърна риба брадва

Снимка на Gasteropelecus sternicla  (Linnaeus, 1758)
Синоними: Common Hatchetfish, Silver Hatchetfish, Clupea sternicla (Linnaeus, 1758), Gasteropelecus argenteus (Lacepède, 1803), Gasteropelecus coronatus (Allen, 1942), Gasteropelecus sternicla subsp. marowini (Hoedeman, 1952), Gasteropelecus sternicla subsp. morae (Hoedeman, 1952), Salmo gasteropelecus (Pallas, 1770)

Етимология: Gasteropelecus: от гръцки gaster - стомах + pelecus - брадва, sternicla: от латински - гърди

Семейство: Gasteropelecidae

Разпространение: Южна Америка: басейна на река Амазонка в Перу, Гвиана и Венецуела.

Хабитат: Gasteropelecus sternicla обитава бавноподвижни горски потоци, притоци и блата. Най-често е откривана на места с много плаващи растения.


Rio Napo - едно от естествените местообитания на Gasteropelecus sterniclaGasteropelecus sternicla в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
35 – 40 мм

Размер на аквариума: аквариум с основа 120 х 30см, 150 литра

Условия за отглеждане: Покрийте голяма част от водната повърхност с плаващи растения, което ще помогне този скачащ вид да стане по-малко капризен. Gasteropelecus sternicla изглежда добре в силно залесени аквариуми или пък в Амазонка биотоп с множество корени, клони, пясъчен субстрат и постеля от листа. Аквариумът задължително трябва да бъде с капак, защото рибите могат да скачат на разстояние над 1 метър.
За разлика от видовете Carnegiella, този вид стои близо до повърхността, за да се храни или пък просто стои неподвижно.

Параметри на водата: температура 20 – 28 °C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 18 – 215 ppm

Храна: В природата Gasteropelecus sternicla се насекоми, безгръбначни и червеи, често над водната повърхност. В аквариум трябва да храните рибите основно с замразени и живи храни като хирономус и дафния. Може да им пускате и плодове с накацали дрозофили.

Поведение и съвместимост: Gasteropelecus sternicla е много миролюбив вид, но рибите са нервни и плахи, затова не е добре да ги гледате заедно с буйни риби. Подходящи съквартиранти са тетри и цихлиди джуджета или пък сомове като Corydoras или малки Loricariidae. Задължително е отглеждането на група от поне 6 риби.

Сексуален диморфизъм: Когато са пълни с хайвер, женските са забележимо по-закръглени от мъжките.

Размножаване: Gasteropelecus sternicla достига полова зрялост на възраст от 1.5 години.

Рибите могат да се размножават както в общ, така и в отделен развъден аквариум с дължина поне 1 метър и обем от 100 литра, с капак. Той трябва да е гъстозасаден с растения, чиито листа да достигат до повърхността на водата, да има умерено течение. Температурата на водата трябва да е 27-28°С и да се правят ежедневни смени на 1/10 част от обема на вода със свежа. За стимулиране на хвърлянето на хайвер се препоръчва през нощта да се понижава температурата на водата с 2-3°С.

Успехът на размножаването зависи от подбраната двойка. Често има случай рибите изобщо да не хвърлят хайвер и веднага след смяната на мъжкия хвърлянето да започне.

Хвърлянето на хайвера става нaй-често през нощта. Женската хвърля сред растенията 100 - 1000 хайверни зърна с диаметър около 0.5мм. Част от хайвера полепва по растенията, но голяма част пада на дъното. Веднага след хвърлянето на хайвера родителите се изваждат.

Инкубационният период е 48 часа, след още 4 - 5 дена малките започват да плуват и да търсят храна.

Стартова храна - науплии на артемия и ситни храни, които плуват на повърхността на водата.

Продължителността на живота на Gasteropelecus sternicla е около 5 години.

Източници:
seriouslyfish.com
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Gasteropelecidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Горен слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2024 г