Dawkinsia arulius  (Jerdon, 1849)

Българско наименование:

Барбус арулиус

Снимка на Dawkinsia arulius  (Jerdon, 1849)

Семейство Cyprinidae
В старата литература вместо рода Barbus може да се видят 3 рода, в които влизат риби, отличаващи се по броя на мустаците:
без мустаци -- Puntius, с 1 двойка мустаци -- Capoeta, с 2 двойки мустаци -- Barbodes.
Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Oбитава южна и юго-източна Индия.

Дължина до 12 см. D 3/8, А 2/5, ll 21-23. Тялото е издължено с висок гръб, страничната линия е пълна. 1 двойка мустаци. Гърба е червено-кафяв в зелен оттенък, страните са жълто-сребристи с червен блясък , люспите на страничната линия са с зелени блестящи точки. Гърлото корема са жълтеникави. През тялото минава сива ивица. Няколко напречни ивици с неправилна форма и черно-син цвят идват от гърба, но никога не достигат до края на тялото. "А" и "С" за жълтеникави с червен кант. При самеца са удължени тъмно-червените лъчи "D".

Мирни, подвижни риби, обитават средните и долни слоеве на водата. Препоръчително е да се отглеждат във видов аквариум, може заедно с големи барбуси. Аквариум с дължина 150 см с едролистни растения и корени. Лошо понасят свежата вода.

Развъден аквариум с дължина от 80 см на група от 1 самец и 3-4 самки. Трябва внимателно да се наблюдават рибите, тъй като неготовата за размножаване самка може да бъде убита от самеца, затова няколко самки, за да му се разсейва вниманието. Вода dH 4-20°. Самката хвърля до 500 зърна. Инкубационен период около 2 денонощия. Малките проплуват на 6-то денонощие.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г