Sahyadria denisonii (Day, 1865)

Българско наименование:

Торпедо червена линия

Снимка на Sahyadria denisonii (Day, 1865)
Синоними: Red-line Torpedo Barb, Barbus denisoni (Day, 1865), Barbus denisonii (Day, 1865), Crossocheilus denisonii (Day, 1865), Labeo denisonii (Day, 1865), Puntius denisoni (Day, 1865), Puntius denisonii (Day, 1865)

Етимология: Sahyadria: –ia - принадлежащ на + Sahyadri - местно име на тези риби, denisonii: на името на William Thomas Denison (1804-1871)

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Sahyadria denisonii е ендемичен вид за щатите Kerala и Karnataka, Индия.

Хабитат: Sahyadria denisonii обитава богатите на кислород горни части на реките на места с каменист субстрат и гъста крайбрежна растителност. Предполага се, че е по-активен по-здрач, отколкото през деня.


типичен хабитат на Sahyadria denisoniiSahyadria denisonii  в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
9.0 – 11.0см

Размер на аквариума: аквариум с основа 120 х 45см, 200 литра

Условия за отглеждане: Sahyadria denisonii може да се отлежда в гъсто залесен аквариум, тип акваскейп. Може да добавите плаващи растения и корени, за да редуцирате на места светлината и за да има аквариума по-натурален вид.

Параметри на водата: температура 18 – 25°C, pH 6.5 – 8.0, твърдост 90 – 447 ppm

Храна: В природата Sahyadria denisonii се храни с червеи, насекоми, безгръбначни, растителен материал. В аквариум приема сухи, замразени и живи храни с подходящ размер като дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Sahyadria denisonii е миролюбив вид и може да се отглежда заедно с други миролюбиви риби като малки Cyprinidae, тетри, живородки, rainbowfish, Anabantidae, сомчета и боции. Рибите са пасажни, затова трябва да се отглежда група от 6-10 риби.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски са по-едри, по-закръглени и не толкова ярко оцветени.

Размножаване: Размножаването на Sahyadria denisonii в аквариум е трудно. През 2005 година е публикувана информация в германското списание Aqualog за успешно размножаване. Група от 15 възрастни риби са хвърлили хайвер в мека, кисела вода (gH 2-3/pH 5.7), като са положили хайвера върху явански мъх. Част от възрастните риби са променили оцветяването си. За стимулиране на хвърлянето на хайвера са понижили pH, като са добавили корени.


Sahyadria denisonii  в развъден аквариум


Продължителността на живота на Sahyadria denisonii е  4-5 години.


Sahyadria denisonii  в аквариум


Източници:

seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.02.2024 г