Pethia conchonius  (Hamilton, 1822)

Българско наименование:

Огнен Барбус

Снимка на Pethia conchonius  (Hamilton, 1822)

Семейство Cyprinidae
 Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

снимка: nikolaytoshev

Разпространени са в северо-източна Индия и Бангладеш. Обитават стоящи и бавнотечащи води.

Дължина до 15 см, в аквариум до 8 см. D 3/7, А 2/5-6, ll 24-28. Тялото е изтеглено, отстрани сплескано, страничната линия е непълна. Устата е крайна, мустаци няма. При самеца гърбът е блестящо зелен до маслено-зелен, страните и корема са сребристи с жълтеникав до червеникав оттенък. В началото на опашката има черно петно с златиста окантовка. Той е по-малък от самката, по-строен, в размножителния период става червен. Плавниците са червеникави, "D" е с черен край. Самката е сиво-зелена до бронзова, с почти безцветни плавници. Преди размножаване силно напълнява.

Рибите са мирни, стадни, подвижни, заемат всички слоеве на водата. Чувствителни са към недостатъчното количество кислород. При недостиг на растителна храна ядат меките листа на растенията. Вода: 18-22°С, dH 4-15. Развъден аквариум с дължина от 60 см за двойка риби, ниво на водата 15 см. Вода: 21-24°С. Самката хвърля до 400 зърна. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г