Rasbora kalochroma  (Bleeker, 1851)

Българско наименование:

Расбора клоун

Снимка на Rasbora kalochroma  (Bleeker, 1851)
Синоними: Clown Rasbora, Bigspot rasbora, Leuciscus kalochroma (Bleeker, 1851), Rasbora kalachroma (Bleeker, 1851)

Етимология: Rasbora: индийското име за рибата, използвано и на Малайския полуостров, kalochroma: kallos - красив + chroma - цвят

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Rasbora kalochroma е разпространена на Малайския полуостров и островите Borneo и Sumatra.

Хабитат: Rasbora kalochroma обитава потоци и реки с черна вода, както и богати на торф блата. Водата е оцветенa кафяво от освобождаването на танини и други химикали при разграждането на органична материя.


езерото Bukit Merah  - едно от ествествените местообитания на Rasbora kalochromaтипичен хабитат на Rasbora kalochromaRasbora kalochroma в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
10см

Размер на аквариума: аквариум с основа 120 x 45см, 200 литра

Условия за отглеждане: Rasbora kalochroma е най-добре да се отглежда в гъсто залесен аквариум, тип акваскейп. Може да добавите плаващи растения и корени, за да редуцирате на места светлината и за да има аквариума по-натурален вид. Рибите идват от слабоподвижни води, затова течението трябва да е слабо.
Биотопният аквариум трябва да е с мек, пясъчен субстрат, добавете корени и парчета дърво. Добавете листа от бук или дъб, служещи за отделяне на танини и развитие на колонии от полезни микроби, които са и като вторичен източник за хранене на малките. Листата могат да се оставят в аквариума докато напълно се разградят или пък да се сменят на няколко седмици. За симулиране на т.нар. черна вода се добавя аквариумен торф във филтъра, като се сменя на две седмици.
Може да добавите и аквариумни растения като Leptochilus pteropus, Taxiphyllum barbieri или Cryptocoryne.

Параметри на водата: температура 22 – 28°C, pH 5.0 – 7.5, твърдост 2 – 10°H

Храна: В природата Rasbora kalochroma се храни с дребни насекоми, червеи и безгръбначни. В аквариум приема сухи, замразени и живи храни с подходящ размер като дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Rasbora kalochroma е много миролюбив вид и може да се гледа с почти всички миролюбиви риби. Подходящи съквартиранти са малки Cyprinidae, тетри, живородки, rainbowfish, Anabantidae, сомчета и боции. 
Ако искате да направите биотопен аквариум може да я гледате с Rasbora cephalotaenia, Rasbora einthovenii, Rasbora dusonensis, Rasbora paucisqualis, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, Trigonopoma gracile, Desmopuntius johorensis, Puntius partipentazona, Betta pugnax, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi и Pangio.

Rasbora kalochroma e пасажен вид и трябва да се отглежда група от 8-10 риби.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски са по-едри и по-закръглени от мъжките. Мъжките са по-ярко оцветени.

Размножаване: Rasbora kalochroma достига до полова зрялост на възраст от 8-10 месеца.

Ако рибите се чувстват добре и са в гъстозалесен с растения аквариум, не е изключено да се появят малки рибки и без намесата на човека. Ако искате обаче да увеличите броят им, ще ви е необходим развъден аквариум с обем от 40 - 50 литра, със сепараторна мрежа и няколко дребнолистни растения или явански мъх. Нивото на водата трябва да е около 20-30см.

Преди размножаване мъжките и женските се държат отделно за 7-10 дена и се хранят добре с жива храна. За размножаване може да се сложи двойка, но най-добре 2 мъжки и 1 женска или група риби с преобладаващи мъжки.

Рибите се пускат в аквариума вечерта и температурата на водата се повишава с 2-3°С.

Женската хвърля до 100-300 хайверни зърна, които падат на дъното през сепараторната мрежа и не могат да бъдат изядени.

След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкубационният период е 3-4 дена, след още 5 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, суха храна на прах, по-късно микрочервеи, артемия.

Продължителността на живота на Rasbora kalochroma e 3-5 години.


Rasbora kalochroma в аквариум


Източници:

seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Индонезия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г